Харківщина є визнаним центром аграрної освіти. Три вищі навчальні заклади IV рівня акредитації (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківська державна зооветеринарна академія) та чотири вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації (Красноградський технікум механізації сільського господарства ім. Ф.Я. Тимошенка, Вовчанський технікум і Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Липковатівський аграрний коледж) здійснюють підготовку фахівців практично для всіх галузей агропромислового комплексу, а також лісової галузі і землевпорядкування по 49 спеціальностях.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

Н А К А З

13.07.2007 № 496/69

Про систему наукового забезпечення агропромислового виробництва АР Крим та областей України

Харківський центр – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва

– Інститут тваринництва;

– Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”;

– Інститут птахівництва;

– Інститут овочівництва і баштанництва;

– Харківський Національний державний аграрний університет імені В.В.Докучаєва;

– Національний науковий центр “Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини;

– Харківська державна зооветеринарна академія;

– Харківський національний технічний університет сільського господарства;

– Український науково-дослідний інститут олій та жирів.

Про утворення науково-інноваційних центрів НААН

 На виконання постанови Президії НААН від 18 травня 2011 р. (протокол 10) «Про оптимізацію мережі наукових установ Національної академії аграрних наук України» та з метою поліпшення науково-інноваційної діяльності в мережі науково-дослідних установ НААН, розширення обсягів впровадження завершених наукових розробок, налагодження робіт з оцінки, комерціалізації та використання об’єктів права інтелектуальної власності наказом НААН за № 59 від 27 лютого 2012 р. в Академії утворені 7 зональних науково-інноваційних центрів: Кримський, Північно-степовий, Південно-степовий, Лівобережно-лісостеповий, Правобережно-лісостеповий, Поліський та Карпатський.

До складу Кримського науково-інноваційного центру входять наукові та освітні установи аграрного профілю, розташовані в АР Крим;

Північно-степового – наукові та освітні установи аграрного профілю  Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей;

Південно-степового – наукові установи аграрного профілю Херсонської, Миколаївської та Одеської областей;

Лівобережно-лісостепового  – наукові та освітні установи аграрного профілю Харківської, Донецької, Луганської, Полтавської та Сумської областей;

Правобережно-лісостепового – наукові установи аграрного профілю Київської, Вінницької, Тернопільської, Хмельницької та Черкаської областей;

Поліського – наукові установи НААН Житомирської, Рівненської, Волинської та Чернігівської областей;

Карпатського – наукові установи НААН Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Пріоритетними завданнями центрів є:

 – реалізація ефективної науково-інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва регіонів;

 – наукове забезпечення формування програм інноваційного розвитку агропромислового виробництва регіонів та окремих його галузей, моніторинг стану їх виконання;

 – науково-методичне забезпечення випробування завершених наукових розробок, адаптації їх до ґрунтово-кліматичних умов регіонів;

 –  проведення маркетингових досліджень, трансферу інноваційних бізнес-проектів розвитку агроформувань та їх наукового супроводження;

 – науково-консультаційне та інформаційне забезпечення трансферу інновацій;

– поглиблення інтеграції аграрної науки і освіти в рамках формування зональних науково-освітніх кластерів;

 –  організація навчання керівників і спеціалістів агроформувань з питань прибуткового господарювання та освоєння досягнень науково-технічного прогресу;

 – методологія комерціалізації завершених наукових розробок та використання об’єктів права інтелектуальної власності;

 – організація міжнародних, республіканських, регіональних  науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, робочих зустрічей, круглих столів з інноваційної діяльності та трансферу технологій в агропромисловому виробництві.

Головними науковими установами центрів визначені:

Кримського – Інститут сільського господарства Криму;

Північно-степового – Інститут сільського господарства степової зони;

Південно-степового – Інститут зрошуваного землеробства;

 Лівобережно-лісостепового – Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва;

Правобережно-лісостепового – ННЦ «Інститут землеробства НААН»;

Поліського – Інститут сільського господарства Полісся;

Карпатського – Інститут сільського господарства Карпатського регіону.

Типовим Положенням про зональні науково-інноваційні центри передбачено утворення в головних наукових установах центрів структурних підрозділів, які будуть безпосередньо займатись організацією науково-інноваційної діяльності.

Затверджені Положення про зональні науково-інноваційні центри, склади Рад з питань організації діяльності науково-інноваційних центрів та плани робіт центрів на 2012 рік.

Координацію науково-інноваційної діяльності в мережі наукових установ НААН здійснюватиме створене в апараті Президії НААН Управління науково-інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності.