Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації доводить до Вашого відома, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за бюджетною програмою 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» передбачено видатки в обсязі 1 млрд. грн. (загальний фонд).

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств (додається).

 Державну підтримку розвитку фермерських господарств надаватимуть за 5 напрямками:

 1. Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції (240 млн. грн.)

Часткова компенсація вартості закупленого насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане (у розмірі 80 % вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 тис. гривень на одне господарство).

Документи для отримання частичної компенсації державними банками приймаються до 1 червня та до 1 листопада, але скористатися зазначеною підпримкою можна лише 1 раз протягом бюджетного року.

Для отримання компенсації фермерському господарству необхідно подати Заявку та необхідні документи до державного банку.

Форми заявки зазначені у наказі Мінагрополітики від 20.03.2018 № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» додаються.

2. Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (5 млн. грн.)

Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації (у розмірі 90 % вартості, але не більше ніж 10 тис. грн).

Для отримання компенсації фермерському господарству необхідно подати Заявку та необхідні документи до державного банку.

Форми заявки зазначені у наказі Мінагрополітики від 20.03.2018 № 149 «Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг» додаються.

3. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК) (155 млн. грн.)

Напрям діяльності СОК – молочарський та плодово-ягідний.

Фінансова підтримка – для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Розмір фінансової підтримки – 70 % вартості придбаного обладнання без урахування ПДВ, але не більше ніж 3,0 млн. грн. на один СОК (шляхом виплати за простим векселем, авальованого Мінагрополітики).

Для отримання фінансової підтримки СОК подають до регіональних комісій заявки та відповідні документи.

Форми заявки зазначені у наказі Мінагрополітики від 20.03.2018 № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» додаються.

4. Часткова компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (100 млн. грн.)

Часткова компенсація надається фермерським господарствам у розмірі 40 % вартості придбаної техніки та обладнання без урахування ПДВ.

При цьому, компенсація техніки та обладнання у розмірі 25 % вартості техніки та обладнання надається за рахунок бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», а у розмірі 15 % вартості — за рахунок бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств».

Для отримання компенсації фермерському господарству необхідно подати Заявку та необхідні документи до державного банку.

Форми заявки зазначені у наказі Мінагрополітики від 20.03.2018 № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» додаються.

5. Здешевлення кредитів (500 млн.грн.)

Підтримка фермерських господарств шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими державним банком.

Компенсація надаватиметься фермерським господарствам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

Компенсації підлягатимуть відсоткові ставки за кредитом:

– залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500,0 тис. грн, для покриття виробничих витрат;

– залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9,0 млн. грн, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Для отримання компенсації фермерському господарству необхідно подати Заявку та необхідні документи до державного банку, з яким укладено кредитний договір.

Форми заявки зазначені у наказі Мінагрополітики від 20.03.2018 № 150 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» додаються.

Підтримка надається через державний банк (Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк) або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.

Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за кожним із 5 напрямів не більше одного разу протягом бюджетного року.

Компенсація здійснюється за закуплене насіння, техніку, обладнання, кредити у придбані або залучені поточному бюджетному періоді з 01.01.2018.

заявка до Порядку 149   Наказ_149   Порядок часткової компенсації  форма_2 до Порядку_149

1 2 3 4 5 6 7 8  9  НАКАЗ 150 від 20.03.2018