Харківською обласною радою 07 червня 2018 року була затверджена програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018 рік з метою  поліпшення стану забезпечення жителів сільської місцевості області житлом, створення умов для будівництва або придбання житла громадянами, які потребують покращення житлових умов, на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 995-р «Про схвалення Концепції розвитку сільських територій» та інших нормативно-правових актів:

1. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають (або переселилися для постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району, а такожособи, на яких поширюєтьсячинність пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзаців четвертого та шостого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», громадяни, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб (далі – індивідуальні забудовники (позичальники). 

Кредит позичальникам може надаватися для:

а) будівництва    або    завершення    будівництва    житла   (житлового будинку або квартири);

б) придбання житла (житлового будинку або квартири);

в) спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій;

г) проектування та виконання робіт з облаштування індивідуального опалення та газифікації квартир та будинків;

д) кредит на придбання обладнання, сільськогосподарської техніки, молодняку великої рогатої худоби. 

Кредит позичальнику  надається  на  термін  до  20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

За умови наявності у позичальника на дату укладання кредитної угоди трьох та більше неповнолітніх дітей, він звільняється від внесення плати за користування кредитом .

Відсотки за користування кредитом також не нараховуються таким позичальникам (за умови звернення їх або повнолітніх членів їх сімей з відповідною заявою):

військовослужбовцям, подружжю, у якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, що підтверджується копією військового квитка, – з початку і до закінчення особливого періоду;

резервістам та військовозобов’язаним, подружжю, у якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, що підтверджується довідкою військового комісаріату або військової частини про перебування на військовій службі, – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.

Вік   поручителів, як і вік позичальників, повинен бути таким, щоб строк повного  виконання зобов’язань за договором поруки та за кредитною угодою припадав на вік до 55 років для жінок та 60 років для чоловіків.

Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються Фондом за поданням їх відділень на підставі списків, затверджених органами місцевого самоврядування

Сума кредиту визначається Фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 300 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку, 150 тис. гривень для реконструкції житлового будинку або добудови незавершеного будівництвом житла, 200 тис. гривень для придбання житла та 50 тис. гривень для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій.

Телефон КП «Харківського обласного фонду підтримки індивідуального будівництва на селі»  для контакту: 705-19-65.