Збалансованість виробничого потенціалу та його структурних елементів є одним із основних критеріїв розвитку агропромислового комплексу, як визначено Стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року.

Агропромисловий комплекс області забезпечує потреби внутрішнього ринку в більшості видів продукції та займає провідні позиції назовнішніх ринках щодо експорту соняшникової олії та зернових культур.

Рослинництво

У рослинництві проводиться робота стосовно нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва шляхом удосконалення (оптимізації) структури та розширення посівних площ зернових культур.

Незважаючи на несприятливі погодно-кліматичні умови та завдяки проведеній роботі, у 2012 році збільшено посівні площі зернових та зернобобових культур на 23,7 тис. га у порівнянні з 2011 роком. Розширилися площі посіву ярої пшениці на 3,0 тис. га, вівса –на 1,3 тис. га та кукурудзи на зерно –на 113,6 тис. га.

У 2012 році отримано валовий збір зернових культур (з урахуванням пізніх культур) 2716,4 тис. тонн, що на 756,9 тис. тонн менше у порівнянні з 2011 роком. Слід відзначити високу якість зібраного врожаю. Питома вага продовольчої пшениці складає 96%.

Завдяки проведеній роботі, сільськогосподарські підприємства до проведення комплексу осінньо-польових робіт були забезпечені в повному обсязі матеріальними ресурсами.

Під урожай 2013 року по всіх категоріях господарств посіяно 501,9 тис. га озимих культур, включаючи ріпак (що складає 105% до плану).

 

 

 

 

 

 

Тваринництво

Покращилася ситуація у галузі тваринництва. По всіх категоріях господарств загальне виробництво молока складає 514,2 тис. тонн, що на 8,8% більше у порівнянні з 2011 роком, у тому числі всільськогосподарських підприємствах –на 20,2%.

Змінюється на краще динаміка обсягів реалізації худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах. За підсумками І кварталу 2012 року динаміка обсягів реалізації у порівнянні з І кварталом 2011 року складала 53,5%, за І півріччя – 55,9%, за 9 місяців – 74,0%, за 2012 рік – 90,0%.

 

 

 

 

 

 

 

Покращення показників з виробництва м’яса у 2013 році планується досягти за рахунок відновлення діяльності ТОВ «Курганський бройлер» у Балаклійському районі.

За період відновлення своєї виробничої діяльності, з другого півріччя 2012 року, поголів’я птиці на підприємстві доведено до 1,0 млн. голів, вирощено 12,4 тис. тонн птиці, реалізовано на м’ясо 11,5 тис. тонн.

Почав відновлювати свою діяльність ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» у Чугуївському районі. Перша партія свиней із Данії була завезена в червні 2012 року, вже завезено 5095 голів племінних свиней, всього планується завезти 5200 голів. У 2012 році одержано 14,4 тис. голів поросят, а загальне поголів’я свиней на кінець 2012 року становило 18,6 тис. голів. Реалізація свиней на забій розпочнеться у 2013 році.

Відповідно до завдань, визначених Стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року, у 2012 році активно проводилася робота щодо технічного і технологічного оновлення галузей молочного скотарства та свинарства із залученням інвестицій або кредитних ресурсів.

Протягом 2012 року найбільш істотні проекти з реконструкції молочно-товарних комплексів із встановленням сучасних доїльних залів проводились у ПП «Мечніково» (Дворічанський район) і ТОВ «Мрія» (Куп’янський район), і будуть завершені і введені у 2013 році.

У галузі свинарства у 2012 році впроваджувався інвестиційний проект з будівництва свинокомплексу і з замкнутим циклом виробництва по відгодівлі 24 тис. свиней за рік у ПП «Північ-2006» (Дворічанський район). Проводилась реконструкція свинокомплексу по відгодівлі 24 тисяч голів свиней за рік у «СВК по виробництву яловичини» (Куп’янський район) та ПП АФ «Світанок» (Нововодолазький район).

Протягом 2012 року продовжувалася робота з технічного переоснащення агропромислового виробництва. Так, за 2012 рік сільгоспвиробниками придбано 2150 одиниць сучасної сільськогосподарської техніки на загальну суму 1298,2 млн. грн., що в 1,55 раза більше порівняно з 2011 роком.

За рахунок реалізації програм підтримки агропромислового комплексу в області в 2012 році з обласного та державного бюджетів освоєно 11,8 млн. грн.

У 2013 році робота обласної державної адміністрації буде направлена на забезпечення виробництва основних видів сільськогосподарської продукції та темпів приросту валової продукції сільського господарства в обсягах згідно з основними показниками розвитку сільського господарства Харківської області на 2013 рік.

Прогнозується, що у 2013 році завдяки реалізації передбачених заходів, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства (у постійних цінах 2010 року) по всіх категоріях господарств зросте на 4,4 %, у тому числі планується збільшення виробництва зерна – на 17,8%, сої – на 3,8%, овочів – на 0,2%, плодів та ягід – на 1,5%, м’яса (у живій вазі) – на 12%, молока – на 2%, яєць – на 4%, вовни – на 2%.

В роботі агропромислового комплексу в 2013 році зусилля будуть зосереджені на покращенні ситуації в буряко-цукровій галузі, вирішенні проблемних питань щодо удосконалення та дотримання нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.

Буде приділятися велика увага розвитку і вдосконаленню інфраструктури аграрного ринку, яка є важливим механізмом взаємодії між виробниками та споживачами сільськогосподарської продукції.

Основні проблеми:

– низький рівень освоєння підприємствами сучасних інноваційних технологій, через що у галузі автоматично унеможливлюється процес зниження собівартості сільськогосподарської продукції та зростання її якості і безпечності, які б відповідали міжнародним стандартам;

– низькі темпи розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування та хімічної промисловості для забезпечення агропромислового виробництва сучасною технікою, мінеральними добривами, засобами захисту рослин;

– нераціональне використання земель, необхідність оптимізації структури угідь та відновлення зрошувальних та осушувальних систем;

– зниження родючості та деградації ґрунтів внаслідок інтенсивного їх використання при обмеженому внесенні органічних та мінеральних добрив.

Пріоритетні завдання на 2013 рік:

– збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції через стимулювання будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів, підприємств з виробництва комбікормів;

– збільшення обсягів виробництва продукції овочівництва;

– сприяння роботі щодо подальшого розвитку великотоварного високоефективного виробництва тваринницької продукції шляхом будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів, відтворення і раціонального використання племінних (генетичних) ресурсів;

– продовження роботи щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку і будівництва ринку сільськогосподарської продукції, елеваторів, овоче- та картоплесховищ, розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із заготівлі сільськогосподарської продукції;

– сприяння реалізації інвестиційного проекту «Село майбутнього» як складової частини національного проекту «Відроджене скотарство», розробленого в рамках виконання Програми економічних реформ Президента України В.Ф. Януковича на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Основні заходи щодо вирішення проблемних питань у 2013 році

В агропромисловому комплексі області необхідно реалізувати заходи, передбачені діючими програмами, які розроблені відповідно до Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року та завдань Уряду:

– Програма забезпечення агропромислового комплексу області сільськогосподарською технікою виробництва промислових підприємств м. Харкова та області на 2008–2015 роки, затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 28 лютого 2008 року № 604-V;

– Програма розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011–2015 роки, затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 21 квітня 2011 року № 116-VI;

– Програма раціонального використання та охорони земель в Харківській області на 2011–2015 роки, затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 21 квітня 2011 року № 117-VI;

– Програма індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 01 березня 2012 року № 356-VI;

– Програма розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в Харківській області на період до 2020 року, затверджена рішенням сесії Харківської обласної ради від 01 березня 2012 року № 354-VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати виконання заходів