Шановний Сергію Івановичу, шановні учасники зборів!

Стратегічна ініціатива «Рідне село» започаткована Міністерством аграрної політики та продовольства в розвиток Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Президента України Віктора Януковича.

Ініціатива «Рідне село» є частиною соціально-екомічної модернізації всього агропромислового сектору, напрями та заходи якої спільно напрацьовуються державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, аграрною наукою, громадськими організаціями та дорадчими службами.

Мета проекту – це підвищення якості життя сільського населення через зміцнення сільської економіки, налагодження соціальної інфраструктури.

На жаль, за останні роки поруч із активним розвитком великотоварного виробництва занепадає розвиток малих та середніх сільгоспвиробників, малу активність у економічних процесах проявляють сільські територіальні громади.

Продукція господарств населення має низьку конкурентоспроможність через неможливість формування великих партій високої якості. Дрібні та середні господарства мають обмежені можливості щодо первинної обробки та зберігання виробленої продукції. Через це втрачаються можливі доходи селян.

 

Тому, основним принципом Ініціативи «Рідне село» є розвиток сільськогосподарської кооперації, і, перш за все, перенесення акценту державної підтримки на малого та середнього сільськогосподарського виробника.

І це є свідченням визнання ролі селянського господарства в забезпеченні країни продукцією. Адже, в Харківській області за підсумками 2012 року дрібними власниками вироблено майже 45% всієї – валової сільськогосподарської продукції. При цьому, картоплі – майже 100%, овочів – 95%, 59% – обсяги виробництва молока, майже 67% – виробництво м’яса.

Це значні частки у загальному виробництві, які здебільшого не залучаються до економічного обороту.

Ні для кого не секрет, що на сьогодні серед сільського населення високий відсоток безробіття. За минулий рік його рівень складає 9,4%. Якщо у 1992 році чисельність найманих працівників в сільському господарстві області складала 171 тис. чоловік, то у 2011 році – лише 37 тис. чоловік., що майже в п’ять разів менше.

Тому, саме створення сільськогосподарських кооперативів дасть змогу сприяти вирішенню більшості проблем, які існують в українських селах: збільшення кількості робочих місць, підвищення доходів населення, обсягів виробництва продукції, яка знаходитиме свого споживача на ринку.

Кооперативне об’єднання селян, створення юридичної особи – це можливість отримати державну підтримку та мати доступ до кредитних ресурсів.

Сільські і селищні ради в свою чергу від розвитку кооперативного руху отримають додаткові надходження в бюджети, що дасть змогу вирішувати питання розвитку сільських територій.

 Проведений аналіз свідчить, що на території області нараховується 1680 сільських населених пунктів, в яких проживає 544,9 тис. осіб наявного населення (станом на 1 червня 2012 року). Це майже 20% від усього населення області. Але, працевлаштованих в галузі АПК всього 27 тис. осіб, що становить лише 5% від загальної чисельності сільського населення.

Загальна площа території усіх цих сільських населених пунктів (не рахуючи земельних угідь поза їх межами) складає 225,7 тис. гектарів. Це 7,2% всієї території області.

 

У 2011 році було проведено паспортизацію всіх сільських населених пунктів. За результатами цієї роботи сучасне середнє село Харківської області можна представити як сільський населений пункт площею 134 гектара, в якому налічується 138 домогосподарств і постійно проживає 323 особи населення всіх вікових груп, з яких:

– дітей у віці до 16 років – 49 осіб або 15%;

– людей пенсійного віку – 90 осіб або 28%;

– працездатного віку – 184 особи або 57%.

На жаль, на сьогодні статистика не втішна. Станом на початок поточного року в області зареєстровано всього 15 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, дійсно працюючих – лише 4, для прикладу: в Житомирській області 98 кооперативів, у Вінницькій – 85, в Івано-Франківській – 66 в Автономній Республіці Крим – 64.

 

Вважаємо, що ситуацію треба міняти докорінно. Тому, вперше, в рамках громадського обговорення Ініціативи «Рідне село» була вивчена думка безпосередньо голів сільських та селищних рад щодо необхідності створення сільськогосподарських кооперативів на селі та за якими напрямками. Було проведено анкетування 438 голів сільських та селищних рад і встановлено, що питання кооперативного руху на селі досить актуальне. За результатами анкетування встановлено, що найбільша потреба сьогодні є в заготівельно-збутових та переробних кооперативах, а також в постачальницьких і сервісних.

Хочу звернути увагу, що державним бюджетом передбачено фінансову підтримку обслуговуючих кооперативів.

Міністерством аграрної політики України визначено перелік техніки та обладнання, при купівлі якого кооператив сплачує лише 10% вартості, держава компенсує – 90%.

У минулому році цією програмою скористався лише один кооператив Харківської області, сума бюджетної підтримки 191 тис. гривень.

Підсумовуючи свій виступ, вважаю, що сьогодні органам місцевого самоврядування і органам виконавчої влади необхідно спільними зусиллями активізувати громаду, провести масштабну роз’яснювальну роботу, залучивши для цього Обласну дорадчу службу, аграрні ВНЗ та науку, щоб з виїздом безпосередньо до району, до кожного села провести роз’яснення, спеціальні тренінги, виявити лідерів у громадах, і створювати кооперативи.