м. Харків                           “25” січня 2013 року

 

Виходячи із принципів партнерства бізнесу та влади, з метою запобігання необґрунтованому підвищенню оптово-відпускних і роздрібних цін та торгівельних надбавок на борошно, хліб та хлібобулочні вироби, усвідомлюючи відповідальність за збереження стабільної цінової ситуації на ринку найбільш соціально значимих продуктів харчування та необхідності забезпечення розвитку підприємств хлібопекарської галузі і підприємств торгівлі,

Сторони

Харківська обласна державна адміністрація, Харківське регіональне відділення Аграрного фонду, виробники борошна, хліба і хлібобулочних виробів та супермаркети продовольчого профілю, відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про ціни і ціноутворення”, “Про Антимонопольний комітет України”, “Про захист економічної конкуренції”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, домовилися про таке:

1. Предмет Меморандуму

Предметом цього Меморандуму є скоординована взаємодія Харківської обласної державної адміністрації, Харківського регіонального відділення Аграрного фонду, виробників борошна, хліба і хлібобулочних виробів та супермаркетів і крупних магазинів продовольчого профілю з питання забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку борошна, хліба та хлібобулочних виробів.

 2. Взаємодія Сторін

2.1. Харківська обласна державна адміністрація бере такі зобов’язання:

сприяти формуванню державного інтервенційного фонду та регіональних запасів продовольчого зерна в Харківській області на 2013/2014 маркетинговий період;

сприяти закупівлі зерна та борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду та державного матеріального резерву України, хлібопекарськими підприємствами області в обсягах, необхідних для збереження стабільної цінової ситуації на хліб та хлібобулочні вироби, що користуються найвищим споживчим попитом у Харківській області, асортимент яких затверджено розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.11.2011 № 639, у тому числі хліба соціальних сортів, виготовлених за простою рецептурою (борошно, вода, дріжджі, сіль), з відвантаженням борошна з борошномельних підприємств, розташованих у Харківській області, або в найближчих сусідніх регіонах України;

забезпечувати дотримання законодавства щодо господарської самостійності суб’єктів ринку та невтручання органів влади в підприємницьку та комерційну діяльність, пов’язану з ринком борошна, хліба та хлібобулочних виробів;

сприяти розвитку ринкових відносин у сфері виробництва та реалізації борошна, хліба і хлібобулочних виробів, забезпечувати захист інтересів виробників та споживачів області, не допускати функціонування “тіньових” виробників борошна, хліба та хлібобулочних виробів;

сприяти недопущенню недобросовісної конкуренції з боку виробників борошна, хліба та хлібобулочних виробів, які не приєдналися до цього Меморандуму;

здійснювати аналіз цінової ситуації на ринку борошна, хліба і хлібобулочних виробів області та України, контролювати дотримання вимог Меморандуму порозуміння.

2.2. Харківське регіональне відділення Аграрного фонду бере такі зобов’язання:

забезпечити формування державного інтервенційного фонду в Харківській області відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 736 «Про запровадження державних форвардних закупівель зерна» (зі змінами);

забезпечити реалізацію зерна державного інтервенційного фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №95 «Про реалізацію об’єктів державного цінового регулювання з державного інтервенційного фонду» (зі змінами);

забезпечити переробку зерна (пшениці та жита) державного інтервенційного фонду та реалізацію борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду, хлібопекарським підприємствам області для виробництва хліба та хлібобулочних виробів, асортимент яких затверджено розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.11.2011 № 639, у тому числі хліба соціальних сортів, за цінами на борошно згідно Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.05.2012 № 312 “Про затвердження цін реалізації борошна”.

2.3. Виробники борошна беруть такі зобов’язання:

укладати договори з Аграрним фондом України на здійснення переробки зерна (пшениці та жита) державного інтервенційного фонду в обсягах, достатніх для задоволення потреб хлібопекарських підприємств Харківської області, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.2013 № 15 “Про затвердження обсягів поставки борошна”.

2.4. Виробники хліба та хлібобулочних виробів беруть такі зобов’язання:

заздалегідь закупити необхідну кількість борошна для потреб хлібопекарських підприємств протягом року;

забезпечити, згідно з потребою, закупівлю борошна з Аграрного фонду України та Держкомрезерву України для виготовлення хліба та хлібобулочних виробів, асортимент яких затверджено розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.11.2011 № 639;

безперебійно забезпечувати споживачів області хлібом та хлібобулочними виробами в необхідних кількості та асортименті з дотриманням якісних параметрів даної продукції, передбачених відповідними державними стандартами;

не допускати необґрунтованого підвищення оптово-відпускних цін та скорочення обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, вироблених із зерна державного інтервенційного фонду та державного матеріального резерву України, що користуються найвищим споживчим попитом у Харківській області, асортимент яких затверджено розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.11.2011 № 639;

забезпечити незмінні обсяги виробництва хліба соціальних сортів, виготовлених за простою рецептурою (борошно, вода, дріжджі, сіль), а саме “Дарницький”, або хліб з іншою назвою, із суміші борошна житнього і пшеничного вагою до 1 кг, і “Орільський”, або хліб з іншою назвою, формовий з борошна пшеничного 1-го сорту, у тому числі з додаванням борошна 2-го сорту, вагою більше 500 г, і забезпечити незмінність оптово-відпускних цін на такі сорти хліба порівняно з рівнем цін, зафіксованим за станом на 31 грудня 2012 року;

забезпечувати оперативне інформування Харківської обласної державної адміністрації щодо запланованих змін цін на хліб та хлібобулочні вироби з обґрунтуванням причин подібних змін не пізніш, як за 2 тижні до введення їх в дію;

інформувати Харківську обласну державну адміністрацію щодо виробництва, ціноутворення та рівня оптово-відпускних цін на хліб та хлібобулочні вироби, у тому числі таких, що користуються найвищим споживчим попитом у Харківській області, асортимент яких затверджено розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.11.2011 № 639.

2.5. Мережі супермаркетів і крупних магазинів продовольчого профілю беруть такі зобов’язання:

вишукати можливість установлення мінімальних розмірів торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника (митної вартості), установлених розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 29.05.2008 №321 “Про граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки на основні продукти харчування”, на:

хліб соціальних сортів, вагою більше 500 грамів, із борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів (граничний рівень згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації – до 10%);

інші сорти хліба з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього (граничний рівень згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації– до 15%);

не допускати скорочення обсягів реалізації хліба та хлібобулочних виробів, асортимент яких затверджено розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 08.11.2011 № 639;

забезпечити стабільні обсяги продажу та незмінний рівень роздрібних цін не вище рівня цін, які були зафіксовані за станом на 31 грудня 2012 року, на хліб соціальних сортів, виготовлений за простою рецептурою (борошно, дріжджі, сіль, вода), зафіксованих за станом на 31 грудня 2012 року, а саме “Дарницький”, або хліб з іншою назвою, із суміші борошна житнього і пшеничного вагою до 1 кг, і “Орільський”, або хліб з іншою назвою, формовий з борошна пшеничного 1-го сорту, у тому числі з додаванням борошна пшеничного 2-го сорту, вагою більше 500 г.

не застосовувати для хліба соціальних сортів системи платежів, різних бонусів та інших додаткових платежів від хлібопекарських підприємств за наявність такого хліба в роздрібній мережі;

вирішити питання мінімізації терміну оплати за хліб та хлібобулочні вироби з дня постачання до роздрібної мережі (по можливості, не більше 7-10 банківських днів);

оптимізувати заявки хліба соціальних сортів з метою максимального зменшення (по можливості до 1%) нереалізованого хліба соціальних сортів від обсягу постачання;

щотижня надавати Харківській обласній державній адміністрації інформацію щодо роздрібних цін на хліб, у тому числі соціальних сортів, і хлібобулочні вироби.

3. Заключні положення

Цей Меморандум є відкритим для приєднання всіх виробників борошна, хліба та хлібобулочних виробів і суб’єктів мережевої роздрібної торгівлі.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є його невід’ємною частиною.

Питання, що потребують спільного вирішення, розглядаються на засіданні учасників Меморандуму. Зазначене засідання може скликатися за ініціативою одного або кількох учасників Меморандуму.

Спірні питання щодо тлумачення положень Меморандуму та його реалізації вирішуються шляхом спільних консультацій та переговорів.

З метою реалізації Меморандуму, Сторони можуть приймати, відповідно до чинного законодавства, рішення та укладати відповідні угоди.

Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2013 року.

Якщо за місяць до завершення терміну дії Меморандуму Сторони не висловили бажання припинити його дію, термін дії Меморандуму продовжується до 31 липня 2014 року.

На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали уповноважені особи:

від Харківської обласної державної адміністрації:

Голова обласної державної адміністрації                                                  М.М.Добкін

 

від Аграрного Фонду:

Директор Харківського регіонального

відділення Аграрного фонду                                                    В.М. Калашніков

 


від виробників борошна:

 

 

ДП «Новопокровський комбінат

хлібопродуктів»

 

А.В. Яковенко

Філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова

корпорація України «Харківський комбінат хлібопродуктів № 2»

 

В.М. Рибак

 

 

від виробників хліба і хлібобулочних виробів:

 

 

 

ТОВ “Українсько-словенське підприємство “Хлібопекарський комплекс “Кулиничівський”

І.В. Мороз

 

 ПрАТ «Хлібзавод «Салтівський»

 

 

 А.І. Раєнок

 

ТОВ «Хлібозавод «Ново-Баварський»

 

 

В.Л. Фандер

 

 ПАТ «Люботинський хлібозавод»

 

 

 С.Б. Лобунець

 

ТОВ «Торговельний дім «Дінас»

 

 

Л.В. Торцева

ТОВ «Балаклійське ХПП»

 

 

 

О.В. Субач

 ІП «Аркадія»

І.В. Борецька

 

 від мереж супермаркетів та крупних магазинів продовольчого профілю:  

Мережа супермаркетів «Рост» ТОВ «Сучасний модерн»

 

П.В. Бахтінов

 

 

ТОВ «Восторг»

 

 

Мережа супермаркетів «Дігма»

ТОВ ТП «Нова торгівельна мережа»

 

 

 

С.І. Колісник

 

 

Е.А. Руденко

 

 

Мережа супермаркетів «Класс»

 

 

 

В.М. Калина

 

Мережа супермаркетів  «Таргет»  ТОВ «Лікон-Трейд»

 

І.В. Борецька

  ТОВ «АТБ-Маркет»

 

 

 Ю.Є. Шикер

 Північне регіональне управління мережі «Сільпо»

ТОВ «Фоззі-ФУД»

 

 

Е.О. Семенченко

 ТОВ «Фора»

 

 

 І.О. Марченко

ТОВ Фірма «Посад»

 

А.Ю. Сахно

 

 

ТОВ «Рокфор-Маркет»

 

 

 

О.В. Перепелиця

 

 

 

Гіпермаркет «Країна»

«Філія магазин №10»

ТОВ «Край-2»

 

 

 

 

 

 

Л.А. Лисенко

Мережа супермаркетів «Велика кишеня» ТОВ «Фудмаркет»

 

В.В.  Костров