План заходів Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях на період до 2020 року

№ з/п

 

Найменування заходу

 

 

Відповідальні за виконання

Строк виконання, роки

1

Розробка пропозицій щодо законодавчого унормування питання розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях 

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму (за згодою); Національна туристична організація України (за згодою); проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні» (за згодою)

2019–2020

2

Участь у виставках, презентаціях, конференціях, спрямованих на розвиток сільського зеленого туризму та еногастрономічного туризму на сільських територіях 

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку

2019–2020

3

Формування бази  даних суб’єктів господарювання, які надають послуги сільського зеленого туризму, а також

еногастрономічні туристично-рекреаційні  послуги

 

 

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму (за згодою); проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні» (за згодою); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за згодою); Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

(за згодою)

2019–2020

4

Сприяння маркетинговій діяльності агротуристичних господарств

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму (за згодою); проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні» (за згодою)

2019–2020

5

Розповсюдження промоційної інформації на інтернет-ресурсах щодо розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях 

 

 

 

 

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму (за згодою)

2019–2020

6

Сприяння у проведенні курсу дистанційного навчання «Організація зеленого туризму» в рамках реалізації проекту «Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для диверсифікації сільського виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості»

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; Український державний фонд підтримки фермерських господарств; Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму (за згодою)

2019–2020

7

Сприяння власникам особистих селянських та фермерських господарств, які займаються наданням послуг у сфері сільського зеленого туризму або еногастрономічних туристично-рекреаційних  послуг в участі у Всеукраїнських та обласних туристичних виставках та ярмарках

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Національна туристична організація України

(за згодою)

2019–2020

8

Сприяння розробленню та впровадженню еногастрономічних туристичних маршрутів, спрямованих на комплексний та сталий розвиток сільських територій

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій;

структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму (за згодою); Національна туристична організація України (за згодою); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за згодою); проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні» (за згодою)

2019–2020

9

Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС щодо законодавства та процедурних змін, прийнятих з питань розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях

Департамент міжнародного співробітництва;

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій;  структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні» (за згодою)

2019–2020

10

Сприяння укладенню договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму та еногастрономічного туризму на сільських територіях між областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав – членів ЄС

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій;

Департамент міжнародного співробітництва;  структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за згодою)

2019–2020

11

Проведення семінарів-тренінгів, круглих столів, що будуть сприяти започаткуванню та розвитку власної справи у сфері несільськогосподарських видів діяльності, зокрема  надання еногастрономічних туристично-рекреаційних послуг

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму (за згодою); Національна туристична організація України (за згодою); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за згодою);

проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні» (за згодою); Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

(за згодою)

2019–2020

12

Удосконалення механізмів стимулювання розвитку диверсифікації бізнес-можливостей у сільській місцевості

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

(за згодою)

2019

13

Сприяння залученню міжнародної технічної допомоги з питань, що стосуються розвитку сільського зеленого туризму та еногастрономічного туризму на сільських територіях

Департамент міжнародного співробітництва;

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Національна туристична організація України

(за згодою); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за згодою); проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні»

(за згодою)

2019–2020

14

Сприяння реалізації проекту секторальної підтримки Європейського Союзу «Розвиток сільського підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори»

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій;

Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

2019–2020

15

Сприяння реалізації проекту «Зелені Шляхи» (Greenways) у Сумській області для забезпечення сталого розвитку сільських територій

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій;

Департамент агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації; відділ промоції та туризму Сумської облдержадміністрації

2019

16

Сприяння започаткуванню та реалізації регіональних пілотних проектів з розвитку еногастрономічного туризму на сільських територіях

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку;

проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні» (за згодою)

2019–2020

17

Сприяння формуванню моделі державно-приватного партнерства «Гастрономічна мережа України» (Ukrainian Gastronomy Network), спрямованої на розбудову взаємодії між державними, науковими та приватними організаціями з метою розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях

Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій; структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку; Національна туристична організація України

(за згодою); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за згодою); проект Європейської Комісії «Підтримка  розвитку системи географічних  зазначень в Україні»

(за згодою)

2019–2020