Прогноз закупівельних цін на свиней на 31-й тиждень 2021 р.