У загальному рейтингу по сільському господарству за січень-березень 2013 року серед районів Харківської області першим став Чугуївський район, другим – Нововодолазький, третім – Куп’янський район.

За ними йдуть Барвінківський та Красноградський райони.

НАЗВА

РАЙОНУ

Інтегро-

ваний показ-

ник  вироб-

ницта  тварин-

ницької продук

ції

Інтегрова

ний

показник

по чисель-

ності

та збере-

женню сільсько-

господар-

ських тварин

Інтегро-

ваний показник  по  продук-

тивності сільсько-

госпо-дарських тварин

Інтегрова

ний показник

по відтворен-

ню сільсько-

господар-

ських  тварин

Прид-

бання

нової сіль-

сько-

госпо

дар-

ської техні-

ки

Сума місць

Загаль-

ний рейтинг

по сіль-

ському госпо-

дарству   за

січень – бере-

зень  2013 року

Барвінків-

ський

8 6 8 7 15 44 4

Близнюків-

ський

22 12 23 6 17 80 19

Богодухів-

ський

26 22 23 23 18 112 26
Борівський 16 23 18 18 5 80 19
Валківський 21 17 26 1 25 90 21

В-Бурлуць-

кий

14 10 3 11 10 48 6

Вовчан-

ський

13 15 2 19 4 53 8

Дворічан-

ський

5 18 9 13 27 72 16

Дергачів-

ський

14 8 25 4 3 54 9

Зачепилів-

ський

16 24 1 8 8 57 11
Зміївський 19 12 21 25 26 103 23

Золочів-

ський

16 20 12 10 14 72 16
Ізюмський 11 26 13 26 22 98 22

Кегичів-

ський

9 2 15 13 24 63 13

Коломаць-

кий

27 19 20 24 13 103 23

Красноград-

ський

6 3 5 17 16 47 5
Кр-Кутський 25 27 22 15 23 112 26
Куп’янський 2 1 7 21 12 43 3
Лозівський 20 21 15 2 21 79 18

Н-Водолазь-

кий

4 14 6 9 9 42 2

Первомай-

ський

24 16 10 3 11 64 14

Печенізький

23 25 27 26 7 108 25

Сахновщин-

ський

12 10 13 11 6 52 7
Харківський 7 9 19 22 2 59 12
Чугуївський 3 5 3 5 1 17 1

Шевченків-

ський

10 7 17 15 20 69 15