Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б», начальника відділу розвитку сільських територій, земельних відносин та виставкової діяльності управління адміністративно-організаційної роботи Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації (на період перебування начальника цього відділу у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (до фактичного виходу основного працівника з відпустки)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює керівництво діяльності відділу, планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів його роботи, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

у межах своїх повноважень організує виконання законодавчих та нормативних актів, здійснює контроль за їх виконанням організаціями, підприємствами усіх форм власності, що належать до агропромислового комплексу області;

розроблює комплекс заходів з питань реалізації соціальної політики на селі;

узагальнює інформацію про стан підготовки та впровадження найбільш важливих інвестиційних проектів в сфері агропромислового комплексу в Харківській області;

готує інформаційні матеріали для делегацій області, що відряджаються за кордон та керівництва облдержадміністрації до проведення робочих зустрічей з іноземними делегаціями;

здійснює заходи з налагодження двостороннього співробітництва між вищими навчальними закладами і науковими установами аграрного профілю області з країнами світу;

здійснює врегулювання питань, пов’язаних з використанням земель під полезахисними лісосмугами та іншими захисними насадженнями лінійного типу;

здійснює врегулювання питань дотримання земельного законодавства щодо володіння та користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення;

здійснює врегулювання проблемних питань, які виникають під час передачі в оренду водних об’єктів області;

забезпечує підготовку та проведення виставок, ярмарок та інших заходів у сферах агропромислового виробництва, направлених на підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції;

здійснює перевірку інформації управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій області по формам № 15-псг та № 16 щорічного Зведеного плану розвитку агропромислового комплексу області;

забезпечує розвиток сфери сільського зеленого туризму в області;

забезпечує виконання завдань з питань розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та реалізації соціальної політики на селі;

здійснює координацію та методичне керівництво у питаннях реалізації державної інвестиційної політики в Харківській області, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників шляхом їх залучення до участі в виставково-ярмаркових заходах;

несе відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних з призначенням на державну службу та її проходженням;

організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань, які відносяться до повноважень відділу, в установленому законодавством порядку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності економії фонду оплати праці – премія

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Посада строкова (на час перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

Термін прийняття документів – 16 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті Департаменту.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

03 листопада 2017 року об 10:00 годині,

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, адреса: 61022,
м. Харків, майдан Свободи, буд. 5, Держпром, 7 під’їзд,
4 поверх, актова зала

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Цеханович Оксана Володимирівна,

тел. (057) 705 21 75,

daprkadru@sp.kh.qov.ua

Кваліфікаційні вимоги

І

Загальні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім рівнем магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох  років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

ІІ

Професійна компетентність

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Освіта

За напрямком підготовки «Економіка»

 

Стратегічне /бачення/ мислення

Уміння прогнозувати виникнення проблемних ситуацій і продумувати можливі шляхи їх вирішення.

Уміння виявляти нові тенденції у світовій практиці і відображати їх у своїй роботі.

Уміння вибудовувати взаємозв’язок між цілями і завданнями діяльності державного органу з цілями і завданнями держави, інших державних органів/підрозділів

 

Орієнтація на досягнення результату

Навички виявлення змін і коригування дій з метою підвищення результативності.

Уміння планувати і раціонально використовувати свій робочий час.

Уміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах, за необхідності виконувати роботу в короткі терміни.

Уміння визначати цілі, пріоритети. Здатність виконувати пріоритетні завдання в першу чергу

 

Збір та аналіз інформації

Навички роботи з різними джерелами інформації (включаючи розширений пошук в мережі Інтернет).

Навички роботи з різнорідними даними (статистичними, аналітичними).

Навички роботи з великим об’ємом інформації, здатність швидко переключатися з аналізу одного матеріалу на інший.

Навик аналізу безлічі взаємодіючих факторів, ґрунтуючись на неповній та/або суперечливій інформації.

Уміння відрізняти головну інформацію від другорядної.

Уміння визначити проблеми і можливі причини їх виникнення.

Уміння об’єднувати різнорідну, неструктуровану інформацію в групи відповідно до виділеного параметру (за критерієм, принципом).

Уміння вибудовувати сформовані групи в певній логічній послідовності, що відбиває існуючі між ними зв’язки і відносини.

Уміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки між виділеними елементами; вміння аналізувати досліджувані явища в контексті виявлених зв’язків і закономірностей, а також позицій зацікавлених сторін.

Уміння доходити до логічних висновків за підсумками проведення аналізу, вміння структурувати і конкретизувати судження, формулювати висновки (в тому числі і на основі неповних даних).

Уміння застосування методу системного аналізу.

 

 

Підготовка документів відповідно до вимог і терміні

Навички підготовки службових листів, включаючи відповіді на звернення державних органів, громадян і організацій у встановлений термін.

Навички підготовки рекомендацій.

Уміння ясно, складно і логічно викладати думки без допущення граматичних, орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок.

 

Професійні знання

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про інвестиційну діяльність»;

2) Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

3) Земельний Кодекс України;

4) Закон України «Про оренду землі»;

5) Водний Кодекс України;

6) Закон України «Про аквакультуру»;

7)  Лісовий Кодекс України.

8) Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».