Провідною галуззю Борівського району є сільське господарство, в якій функціонують 71 підприємство різних форм власності. Основна спеціалізація району в сільськогосподарському виробництві — рослинництво.

Головні сільськогосподарські культури — озима та яра пшениця, ячмінь, вирощують також кукурудзу, горох, гречку, соняшник, буряк. Загальна площа земельних угідь — 75200 гектарів.

Для сталого розвитку сільського господарства району і зростання обсягів промислового виробництва спеціалістами управління агропромислового розвитку райдержадміністрації розроблені ряд районних програм.

Перспективи сільськогосподарського виробництва району пов’язані із впровадженням сучасних агротехнологій, підвищенням продуктивності тварин, вдосконаленням ринкової інфраструктури.

Метою інвестиційної політики Борівського району є поліпшення інвестиційного клімату, збільшення залучень інвестицій в економіку та соціальну сферу району, підвищення економічної зацікавленості суб’єктів господарювання в інвестуванні коштів у розвиток виробництва.