Виробництво основних видів продукції тваринництва, поголів’я худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах1

Вовчанського району

за січень–червень 2012 року

Січень–червень 2012р.

у % до січня–червня

2011р.

2012р.

2011р.

Виробництво продукції тваринництва

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), ц

4443

3038

 146,2

молоко всіх видів, ц

48788

  36411

 134,0

яйця від птиці всіх видів, тис.шт.

  –

   –

  –

Продуктивність худоби та птиці

середній надій молока від однієї корови (на середнє поголів’я корів), кг

  2777

 2079

 133,6

середня несучість однієї курки-несучки, шт.

 –

Чисельність худоби та птиці

(на 1 липня), голів

велика рогата худоба

  4277

  4250

  100,6

 у т. ч. корови

  1882

   1882

 100,0

свині

   3365

   3349

100,5

вівці та кози

  1122

  1151

 97,5

птиця

908

 –

х

Наявність кормів усіх видів,

ц кормових одиниць

всього кормів

84578

35127

240,8

у розрахунку на одну умовну

голову великої худоби

19,0

7,9

 240,5

Приплід на 100 маток, які були

в наявності на початок року,голів

телята (від корів)

 43

 48

89,6

поросята (від основних

свиноматок)

492

  304

161,8

ягнята та козенята

71

  70

101,4

Падіж худоби всякого віку, відсотків до обороту стада

велика рогата худоба

 0,5

  0,3

х

свині

  0,8

 0,2

х

вівці та кози

 2,0

  1,4

х

______________

1  Крім малих підприємств.

2 Дані за відповідний період попереднього року.

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами (1)

Вовчанського району

за січень–червень 2012 року

  Обсяг

реалізації

Середня ціна реалізації
т у % до

січня–червня

2011р.

грн.

за т

у % до

січня–червня

2011р.

Худоба та птиця

(у живій вазі)

568

154,3

13206,5

118,7

 

Молоко та молочні продукти

4480

138,4

2969,6

89,2

 

Яйця, тис.шт.

 

Вовна, ц

25

108,7

1124,03

104,7

 

Зернові та зернобобові культури

39860

1073,5

1300,1

71,0

 

Насіння соняшнику

12299

384,5

3431,2

90,3

Cоя

104

56,2

3066,3

94,9

Ріпак

Картопля

3

75,0

1100,0

66,7

Овочі – всього

4

44,4

600,0

17,3

   у т.ч. овочі

    закритого

    ґрунту

Плоди та ягоди

_____________

1 Крім малих підприємств.

2 Ціна за тис.шт.

3 Ціна за ц.