З 5 квітня 2015 року набрав чинності Закон України № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», який був прийнятий Верховною Радою України 12 лютого поточного року. Ряд змін стосується дерегуляції діяльності агропромислового сектору.

1. Земельний кодекс України доповнено положеннями, які стимулюють розвиток фермерського господарства та захищають права орендарів земельних ділянок. Зокрема, положеннями щодо:

– можливості передачі у власність та надання у користування громадянам земель сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства;

– скасування обов’язковості умови використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до розроблених та затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель (до Закону «Про землеустрій» внесено зміни щодо розроблення вказаних проектів лише за заявою землевласників або землекористувачів);

встановлення мінімального (7-річного) строку оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства.

 

2. Із Закону України «Про пестициди і агрохімікати» виключені положення, які передбачали сертифікацію пестицидів і агрохімікатів.

 

3. До Закону України «Про оренду землі» внесені положення, які:

– удосконалюють захист прав орендаря та не допускають відчуження (раніше був термін «продаж») орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди на це орендаря;

– спрощують вимоги до договорів оренди землі, недоліки яких раніше здебільшого були підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди. А саме вони передбачають зменшення кількості істотних умов договору оренди землі, виключення положень щодо невід’ємних частин договору (схеми земельної ділянки, кадастрового плану земельної ділянки, акту визначення меж земельної ділянки, акту приймання-передачі об’єкта оренди, проекту відведення земельної ділянки), усувають суперечності, що були пов’язані із складанням акту приймання-передачі;

– захищають права орендодавця земельної ділянки, зокрема встановлюють вимоги щодо виплати орендної плати у грошовій формі, а при розрахунку за згодою сторін у натуральній формі передбачають, що розрахунок має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

 

4. Із Закону України «Про захист рослин» виключені положення щодо:

– контролю за відповідальністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин;

– фінансування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, за рахунок надходжень від надання платних послуг за проведення огляду, обстеження посівів сільськогосподарських культур, аналітичних досліджень засобів захисту рослин та інше.

 

5. До Закону України «Про особисте селянське господарство» внесені зміни, аналогічні змінам до Земельного кодексу України, якими стимулюється розвиток фермерського господарства, зокрема щодо можливості використання земельних ділянок особистого селянського господарства для ведення не тільки особистого селянського господарства, але й товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.

 

6. Аналогічно змінам до Земельного кодексу України, в Закон «Про землеустрій» внесено зміни, якими розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, здійснюється лише за заявою землевласників або землекористувачів.

Примітка: змінами до Земельного кодексу України скасовано обов’язковість умови використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до розроблених та затверджених проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

 

7. Із Закону України «Про охорону земель» виключені положення щодо нормативу оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах.

 

8. Із Закону України «Про молоко та молочні продукти» виключено положення щодо експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з їх виробництва, що видавався відповідним головним державним інспектором ветеринарної медицини.

 

9. Із Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» виключено положення щодо надання Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, висновку товарним біржам щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції тощо.

 

10. Законом про дерегуляцію передбачено також внесення цілої низки змін до Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», які мають спростити умови ведення господарської діяльності у цій сфері. Але враховуючи обсяг змін, які торкнулися вказаного Закону, це є темою окремого розгляду.

 

Щодо ліцензування видів господарської діяльності з 28.06.2015 року

Положеннями нового Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», який набирає чинності 28.06.2015 року, в частині аграрного сектору передбачено з 28.06.2015 року скасування:

– ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);

– ліцензії на право провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

– ліцензії на проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;

– ліцензії на генетично-інженерну діяльність у замкненій системі.