Минулого тижня на сесії Вовчанської районної ради голова Вовчанської районної державної адміністрації Сергій Мотузний доповідав про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку Вовчанського району за 2012 рік. В його доповіді мова йшла, зокрема, про розвиток агропромислового комплексу району.

«Агропромисловий комплекс району займає одне із головних місць в економіці району. Розвиток даної галузі значною мірою визначає продовольчу безпеку регіону та якість харчування населення. Основою аграрного сектору є рослинництво.

У рослинництві спрямована робота на нарощування обсягів виробництва продукції шляхом запровадження у виробництво новітніх технологій, вибір високопродуктивних сортів та гібридів, застосування оптимальних норм мінеральних добрив, удосконалення (оптимізації) структури посівних площ.

Головна роль в рослинництві відводиться зерновій галузі, яка займає близько 50 % від загальної площі ріллі. За 2012 рік в цілому по району зібрано 166,8 тис. тонн зернових культур, це на 34,5 тис. тонн менше показника 2011 року (причиною стали складні кліматичні умови звітного року, які призвели до загибелі 16 % площ озимих та їх пересіву), але на 20,8 % більше ніж в середньому за попередні 3 роки (2009-2011 рр.).

За результатами валового збору зернових культур Вовчанщина посіла перше місце серед районів області.

Середня урожайність зернових у 2012 році склала 32,5 центнерів з 1 гектара, що на 4 центнера більше, ніж в середньому за останні 3 роки.

Хотілося б відмітити високу якість зібраного зерна урожаю 2012 року, питома вага продовольчої пшениці склала 97,3 % (у 2011 році – 15 % від загального обсягу).

Під урожай 2013 року по всіх категоріях господарств посіяно 30,2 тис. га озимих зернових культур, це склало 104,6 % до запланованого.

Протягом 2012 року покращилася ситуація у галузі тваринництва. По всіх категоріях господарств було забезпечено збереження чисельності поголів’я худоби та птиці. Станом на 01.01.2013 р. поголів’я великої рогатої худоби склало 9737 голів, із них корів – 4722 голови; овець та кіз – 4199 гол.; птиці усіх видів – 146,1 тис. гол.

До показника 2011 року ми досягли збільшення чисельності великої рогатої худоби на 2 % (218 гол.), свиней – на 2,7 % (302 гол) та поголів’я птиці – на 34,5 % (37,5 тис. гол).

Позитивну динаміку мають також показники продуктивності худоби, яка утримується у сільськогосподарських підприємствах. За 2012 рік на вирощуванні та відгодівлі ВРХ отримано 565 г середньодобового приросту, що на 49 г більше показника попереднього року; середньодобовий приріст свиней склав 521 г, що на 253,5г більше 2011 року. Продуктивність дійної череди склала 5292 кг молока на корову, що була в наявності на початок року, що на 17 % (764 кг) більше порівняно з 2011 роком.

За рахунок збільшення показників продуктивності тварин змінюється на краще і динаміка обсягів виробництва продукції тваринництва. За 2012 рік сільгосппідприємствами району збільшено виробництво молока до показника 2011 року на 23 % та м’яса на 24,9 %, і воно склало відповідно 9928,6 т. та 1030,2 т.

Протягом 2012 року продовжувалася робота з технічного переоснащення агропромислового виробництва. Так, за 2012 рік сільгоспвиробниками придбано 196 одиниць різної сільськогосподарської техніки на суму більше 95 млн. грн., що в 2 рази більше показника 2011 року.

За рахунок реалізації програм підтримки агропромислового комплексу в районі протягом 2012 року з державного бюджету освоєно 571,5 тис. грн. за вирощене та збережене поголів’я молодняку великої рогатої худоби в господарствах населення.

У 2012 році збільшено в 1,8 рази оціночну вартість земель сільгосппризначення, що збільшило і суму виплат за оренду землі. Протягом року власникам земельних паїв за державі кошти виготовлено і роздано акти на сіножаті та пасовища. Таким правом скористалося 5372 особи.

Протягом 2012 року було переглянуто 141 договір оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення в частині збільшення орендної плати, що дало можливість додатково поповнити місцевий бюджет на 735,8 тис. грн.

На проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів в минулому році використано 955,1 тис. грн. за рахунок коштів, що надходять від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва по 47 населеним пунктам району, які є перспективними. Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету використано 175,9 тис. грн.

За показниками рейтингової оцінки, проведеної Департаментом агропромислового розвитку області, галузь сільського господарства району посіла 2 місце».