По всіх категоріях господарств Харківської області (за оперативними даними) під урожай 2020 року посіяно озимих зернових культур на площі 545,5 тис. га, що становить 99,6% до 2018 року (у 2018 році – 547,9 тис. га).

У тому числі по культурах: пшениці озимої та тритикале – 528,2 тис. га, озимого ячменю – 13,8 тис. га, озимого жита – 3,5 тис. га. Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 25,4 тис. га, що становить 174,0% до 2018 року.

На території області організовано проведення моніторингу за станом посівів озимих зернових культур та ріпаку під урожай 2020 року, з залученням фахівців Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України.

За оперативними даними сходи озимих зернових культур під урожай 2020 року отримані на площі 544,9 тис. га або 99,9% до фактично посіяних площ, крім того сходи озимого ріпаку отримано на площі – 24,8 тис. га або 97,7% до фактично посіяних площ.

Із загальної площі озимих зернових культур, на яких отримані сходи, посіви знаходяться в стані:

– доброму – 48,2% (262,5 тис. га);

– задовільному – 45,1% (245,9 тис. га);

– слабкому та зрідженому стані – 6,7% (36,5 тис. га).

Площа, на якій не отримано сходи озимих культур на зерно (крім озимого ріпаку) складає – 0,6 тис. га, або 0,1% до площі сівби.

Сходи озимого ріпаку на зерно знаходяться в стані:

– доброму – 35,9% (8,9 тис. га);

– задовільному – 35,8% (8,9 тис. га);

– слабкому та зрідженому стані – 28,3% (7,0 тис. га).

Не отримано сходи озимого ріпаку на площі 0,6 тис. га, або 2,3% до площі сівби.

Слід зазначити, що посіви озимих культур припинили осінню вегетацію рослин в другій декаді листопада 2019 року. Однак, температурний режим впродовж кінця листопада – початку січня значною мірою відхилявся від середнього багаторічного, а саме був значно вищим. Зважаючи на це, рослини озимих культур, які тимчасово припинили ріст та розвиток в середині листопада, знову періодично відновлювали та припиняли слабку вегетацію. Важливо відмітити, що висота рослин при цьому значною мірою не змінювалась, а спостерігалося утворення нових пагонів кущення та вторинних коренів, що є передумовою для кращого засвоєння на весні поживних речовин з ґрунту.

В той же час, тривалий період вегетації, відсутність умов для якісного проходження процесів загартування та періодичне зниження температури до мінус 7-8°С призводить до часткового ушкодження листкової поверхні рослин. Це може негативно вплинути на рівень морозостійкості посівів, особливо слаборозвинутих рослин та сортів з генетично обумовленим недостатнім рівнем стійкості, які найбільш вразливі за умов різких перепадів температур.

На посівах озимих культур постійно проводиться оперативний моніторинг за фітосанітарним станом посівів та роботи по боротьбі з мишоподібними гризунами.

Рекомендуємо керівникам господарств звернути увагу також на заселеність частини посівів мишоподібними гризунами та у випадку перевищення наявності 3 – 5 жилих колоній гризунів на гектарі проводити захисні обробки дозволеними до використання родентицидами, суворо дотримуючись «Переліку пестицидів та агрохімікатів дозволених до використання в Україні», а також регламентів та техніки безпеки.

Станом на 09.01.2020 сільгосппідприємствами оброблено посіви озимих культур проти мишоподібних гризунів на площі 9,0 тис. га.

Тому, за будь-яких погодних умов, слід продовжувати зимовий моніторинг посівів, особливо на полях зі слабким розвитком та зрідженою густотою рослин, а також на посівах менш зимостійких сортів для визначання їх життєздатності та вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння з метою своєчасного прогнозування їх перезимівлі та розробки стратегії проведення весняних польових робіт, яка повинна обов’язково передбачати підживлення азотними та мультикомплексними добривами з подальшою системою захисту посівів.