У Національній академії Національної гвардії України на кафедрі економічних дисциплін відбувся науковий міжвузівський семінар на тему: «Економічний розвиток країни: вчора, сьогодні, завтра».

У роботі семінару взяли участь 22 представники чотирьох вищих навчальних закладів Харкова. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва представляли з науковими доповідями студент IV курсу 1-ї групи напряму підготовки «Економка підприємства» Захаров Іван (науковий керівник – доцент І.О. Шарко), студентка 1-ї групи 2-го року навчання магістратури спеціальності «Облік і аудит» Ганженко Ірина (науковий керівник – доцент Н.І. Шиян), студентка 1-ї групи 2-го року навчання магістратури спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» Фесенко Анастасія (науковий керівник – доцент М.С. Пономарьова).

На семінарі обговорювали проблеми і перспективи соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного розвитку країни, проблеми і перспективи зайнятості та ринку праці України, обмінювалися досвідом з цих питань. Доповіді спонукали до активних дискусій та обміну думками і дали змогу студентам різних вишів та спеціальностей відчути себе справжніми пошукачами, здатними пропонувати реальні шляхи вирішення нагальних соціальних і економічних проблем країни.

(За інформацією сайту ХНАУ)