Створення сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи у формі фізичної особи-підприємця згідно статті 8-1 Закону України «Про фермерське господарство» особа може організувати особисто згідно декларації, або спільно з членами її сім’ї на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства.

Для реєстрації сімейного фермерського господарства у формі фізичної особи-підприємця необхідно здійснити наступні дії:

  1. Укласти договір (декларацію) про створення сімейного фермерського господарства: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-19#Text (укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства).
  2. Після укладення договору (декларації) голова сімейного фермерського господарства має зареєструватись як фізична особа-підприємець, або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу-підприємця в порядку, встановленому законом, про що вносяться відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Перелік документів для реєстрації:

– заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

– заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, – за бажанням заявника;

– нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності;

– договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство».

Реєстрація у формі ФОП – сімейного фермерського господарства здійснюється державними реєстраторами.

ФОП – сімейні фермерські господарства відносяться до четвертої групи оподаткування, за умови виконання сукупності таких вимог:  

– здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

– провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;  

– не використовують працю найманих осіб;  

– членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;  

– площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

  1. У визначені законом терміни необхідно подавати податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групизатвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».

Детальна інформація щодо надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування знаходиться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2019-%D0%BF#Text