За січень-вересень 2013 року у сільськогоспо­дарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худо­би в живій вазі) 1035 ц, мо­лока – 38657 ц. Порівняно з відповідним періодом попе­реднього року виробництво м’яса зросло на 56,1%, мо­лока – на 11,2%.

На початок жовтня 2013 року у сільськогоспо­дарських підприємствах на­лічувалось 2589 голів вели­кої рогатої худоби (з них 924 голови корів). Порівняно з 1 жовтня 2012 року чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 120 голів (на 4,9%), у т.ч. корів – на 44 го­лови (на 5%).

(За інформацією газети «Трудова слава»)