В Україні реалізується масштабний Проект розвитку сільських територій «Рідне село», зараз триває його активне громадське обговорення. Саме кооперативи повинні стати ефективним механізмом згуртування селян, вони нададуть можливість розв’язувати цілу низку соціально-економічних проблем.

Існуванню кооперативного руху в Україні – майже 150 років. У кращі часи він об’єднував 60 % селян. Зараз, як свідчить статистика, сільська кооперація ледь жевріє, у ній задіяно не більше 0,5 % населення.

У той же час саме малі та середні сільгоспвиробники в багатьох європейських країнах є основою агропромислової галузі. Для порівняння: у Скандинавії за рахунок кооперативного руху виробляється 80 % сільськогосподарської продукції, а в США кооперація переробки молока, наприклад, складає 82 %.

Від такого стану справ в Україні ніхто не виграє – ні люди, ні держава. Населення в пошуках кращої долі залишає рідні обійстя, а державі «у спадок» залишається купа невирішених соціальних проблем. Як же розірвати це зачароване коло? На думку директора Департаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації Віталія Панова, дієвим інструментом подальшого піднесення сіл у регіоні є потужний виробничий і обслуговуючий кооперативний рух, особливо у тваринницькій галузі. Він суттєво унеможливить занепад сільських населених пунктів, а ще – дозволить створити нові робочі місця.

– До відродження кооперативного сільського руху з боку держави прикуто велику увагу, — розповідає Віталій Панов. – З ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України зараз реалізується Проект розвитку сільських територій «Рідне село».

ДІЙНА ЧЕРЕДА «ЗГУРТУВАЛАСЯ» НА ПОДВІР’ЯХ

– Зараз на селі активно розвивається великотоварне сільгоспвиробництво, – розповідає Віталій Панов. – Це, звісно добре, але в жодному разі не слід забувати і про малих і середніх сільгоспвиробників. Саме з метою активнішого їх залучення до сільського господарства, а значить, і подальшого розвитку сільських територій, розроблено цей проект. Основним принципом тут є підвищення добробуту селян унаслідок розвитку сільськогосподарської кооперації. За статистикою, минулого року господарствами населення в Україні було вироблено майже 80 % молока і близько 50 % м’яса. А ще на селянських подвір’ях утримується 77 % голів корів і 56 % свиней. І тут постає чимало гострих питань, адже одна річ – виробництво продукції, а зовсім інша — реалізація за вигідною ціною, у першу чергу – для селянина. Але якщо в населених пунктах, що розташовані доволі близько від столиці Слобожанщини, справи більш-менш нормальні, то в сільській глибинці все з точністю до навпаки. З цим не слід миритися, якщо хочемо, щоб населені пункти не зникали й далі з державної мапи.

Чимало спеціалістів вважають, що майбутнє сільського господарства в нашій державі – за великотоварним виробництвом. Але, на думку Віталія Панова, це не зовсім так.

– Можу навести чимало прикладів того, як успішно розвивається аграрний сектор в інших країнах. Там поряд з великими господарствами успішно пораються біля землі й фермерські родини. Словом, місця вистачає всім, було б лише бажання. Протягом кількох останніх років аграрний сектор економіки України набув нових, стало позитивних тенденцій свого розвитку саме у великотоварному виробництві – це, у першу чергу, рослинницька та тваринницька галузі. Але застосування новітніх технологій та інновацій неминуче призводить до скорочення робочих місць у сільській місцевості.

СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ПОБІЛЬШАЄ

Для того, аби вирощувати дорідні врожаї та отримувати високі результати роботи, тваринництво має йти в ногу з прогресом, вважає Віталій Панов.

– У той же час держава, розуміючи свою відповідальність перед людьми, намагається об’єднати зусилля щодо повернення до колективної праці на селі. Саме розвиток кооперації з метою виробництва сільськогосподарської продукції та надання послуг з обслуговування селян стає на сьогодні основним завданням органів державного управління та органів місцевого самоврядування. Одним із головних результатів реалізації ініціативи «Рідне село» буде стабільність, створення нових робочих місць і, як наслідок, піднесення рівня соціальної інфраструктури сільських територій і прибутків населення. Словом, відбудеться своєрідне утворення середнього класу на селі. Крім того, реалізація проекту дозволить сільським радам отримувати додаткові кошти для бюджетів (адже їх завжди не вистачає) і використовувати їх на вирішення повсякденних питань. Члени ж кооперативів зроблять ще одну важливу справу – унеможливлять діяльність перекупників, які дійсно пропонують мізерні ціни за придбану в селян продукцію.

СТАРТОВИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ СЕЛЯН

Що стосується господарств населення, то держава стимулює нарощування поголів’я, підтримку реалізації худоби на подальшу переробку та відшкодування вартості виробничого обладнання. Щодо сільськогосподарських виробничих кооперативів, то вони отримують дотації за закуплених телиць у господарствах населення та за приріст корів молочного напряму продуктивності власного відтворення. Ці дотації, а також суттєву кредитну підтримку мають і фермерські господарства. І нарешті, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи отримують державну компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування вітчизняного виробництва. Як бачимо, стартовий капітал для селян вагомий, і всі зусилля ініціативи «Рідне село» спрямовано саме на підтримку розвитку малого й середнього бізнесу.

Сьогодні продукція господарств населення на ринку часто має низьку конкурентоспроможність через унеможливлення формування для оптових покупців достатньо великих за обсягами партій товару належної якості, констатує директор Департаменту.

– Через це втрачаються можливі прибутки селян, а цього не повинно бути. Нам необхідно залучити до активного економічного обігу велику частку продукції, що виробляється селянськими й фермерськими господарствами. Відповідним чином, заходи ініціативи «Рідне село» спрямовано як на зниження вартості виробництва, так і на техніко-технологічне переоснащення в таких галузях, як молочне, м’ясне скотарство і свинарство. А ще велика кількість дрібних і середніх господарств мають обмежені можливості для первинної обробки та зберігання зібраного врожаю. Саме кооперативи дадуть можливість долучити вироблену фермерськими й селянськими господарствами продукцію до маркетингового ланцюга, підвищити додану вартість продукції, а також суттєво покращити якість і безпечність сільськогосподарської продукції. До того ж, розвиток сільськогосподарської кооперації дозволить значно оптимізувати виробничі витрати та спростити доступ до ринків збуту.

А ще відбудеться належна організація зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Словом, кооперативи є інструментом об’єднання малими виробниками сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках продукції, послуг і засобів виробництва. До того ж, на моє глибоке переконання, селянська кооперація допоможе вирішити актуальні питання населених пунктів. Головне, це реальна зайнятість населення, а також вагомі надходження до місцевих бюджетів. Коли ініціатива «Рідне село» набере конкретних обрисів, зупиниться негативна тенденція спустошення населених пунктів.

Ігор ТЕСЛО, власний кореспондент, «Слобідський край», 8 грудня 2012 року

«Слобідський край», № 147 від 8 грудня 2012 року