Тези доповіді директора Інституту рослинництва Попова С.І. на обласній нараді з питань підготовки до проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році

Період осінньої вегетації озимих був більш тривалим, ніж у попередні роки, через утримання плюсових температур майже до грудня місяця, особливо за ранніх строків сівби (третя серпня — перша декада вересня). На кінець осінньої вегетації 2012 р. посіви озимої пшениці в області за категоріями розподілялись таким чином:

— 64 % — у доброму стані;

— 34 % — у задовільному;

— 2 % — посіви пізніх строків сівби, слабкі і зріджені.

Отже, при утриманні плюсових температур і достатній кількості опадів вегетація рослин тривала майже три місяці, що обумовило їх переростання, а також розповсюдження у посівах збудників хвороб. До того ж снігова ковдра, після потепління, також посприяла розвитку хвороб.

Результати обстеження посівів озимини показали, що:

— кореневі гнилі виявлено на 98% обстежених площ, при ураженні 7-20 % рослин;

— борошнистою росою було уражено від 30 до 80 % рослин на половині обстежених площ;

— септоріозом — 5-50 % рослин на 13 % площ;

— на майже 60 % площ виявлено осередки розмноження пшеничного кліща і ураженість рослин вірусними хворобами (від 2,0 до 20 шт./кв. м).

Снігова плісень (фузаріоз) розвивалась на загущених посівах уже в листопаді, цьому сприяли погодні умови: висока вологість і температура повітря +2…+8°С. Полеглі від дощів високі рослини створювали мікроклімат, ідеальний для розвитку снігової плісені на нижньому листі і основі пагонів.

Особливу увагу звертаємо на посіви озимих по попереднику кукурудза, де виявлені осередки фузаріозу з осені та їх збільшення їх прояву ранньою весною.

Восени мину лого року в Харківській області зафіксовано підвищення чисельності пшеничного кліща. Його виявлено майже на половині площ посівів пшениці незалежно від попередника.

Він є небезпечним як переносник ВСМП (вірусу смугастої мозаїки пшениці) тобто дуже шкодочинної хвороби, епіфітотії якої періодично трапляються в центральній частині та на півдні України. Ураження цим вірусом гальмує ріст, розвиток і формування рослинами урожаю, приводить до зниження продуктивного стеблостою, озерненості колосу, маси 1000 зерен і схожості насіння.

У зв’язку із значними коливаннями температури на сортах, які мають невисоку зимостійкість, відмічено значне пошкодження вегетативної маси. Тому цим посівам необхідно приділити особливу увагу. Головним є: боронування та прикореневе підживлення аміачною селітрою в дозі не менше 1 ц/га.

Запаси вологи на сьогодні в області вище середньо багаторічних показників, як в орному так і в метровому шарах ґрунту. Оскільки волога в нашій зоні є основним лімітуючим фактором, тому всі агроприйоми повинні бути спрямовані в першу чергу на її збереження та ефективне використання, як основи майбутнього врожаю.

Стратегія проведення весняно-польових робіт 2013 року повинна враховувати можливість більш пізнього ЧВВВ озимої пшениці та початку посівної кампанії в більш пізні строки, що призведе до підвищеного навантаження на агрегати з урахуванням агрономічних строків проведення польових робіт. Що необхідно передбачити:

— обов’язкове азотне підживлення озимих;

— боронування, особливо перерослих посівів, із застосуванням широкозахватних агрегатів;

— ранньовесняне боронування зябу для максимального збереження запасів вологи і якісної підготовки ґрунту до сівби;

— проведення сівби ранніх ярих культур в агрономічні строки відразу після фізичної стиглості грунту;

— обов’язкове протруювання насіння ярих культур інсекто-фунпцидними препаратами з послідуючим повним хімічним захистом від бур’янів, хвороб та шкідників.

— виконання декількох операцій за один прохід агрегату;

— застосування на посівах озимини мікроелементів (в халатній формі — цинк та ін.) та регуляторів росту у бакових сумішках.

Хочу нагадати, що перше підживлення озимини є регенеративним. Друге — продуктивним. Особливу увагу потрібно звернути на останнє підживлення, що безпосередньо впливає на якісні показники зерна.

При використанні карбаміду доза його внесення не повинна перевищу вати 7 кг діючої речовини на 1 га. При прогнозуванні високих врожаїв (понад 4 т/га), потрібно передбачити внесення препаратів, що містять цинк.

Після відновлення вегетації озимини необхідно:

— провести боронування добре розвинених посівів для покращення аерації та видалення джерел інфекції;

— забезпечити фунгіцидний захист озимини від листкових хвороб (борошнистої роси і септоріозу) у фазах кущіння-початку виходу в трубку з обприскуванням посівів двох-трьох компонентними фунгіцидами (типу Альто-Супср, Фалькон — стоп+ліки);

— на посівах з високим потенціалом урожайності необхідно запланувати захист хвороб листя і колосу у фазі колосіння;

— на посівах озимих та ярих культур контролювати заселення клопом шкідливою черепашкою та іншими шкідниками (особливо сисними та хлібними жуками), а також прояв пошкодження рослин пшеничним кліщем та ураження сму гастою мозаїкою.

Для запобігання поширення вірусу смугастої мозаїки та локалізації осередків розмноження кліща провести обробку посіві акарицидними препаратами (типу Нурел Д і Актелік).

Декілька слів про ярі зернові. Виходячи з умов пізньої весни та передбачуваного швидкого наростання температури особлива увага повинна бути приділена проведенню усіх видів весняно-польових робіт у стислі строки при першій можливості виходу в поле. Лише за таких умову можна розраховувати на формування високого врожаю. Хочу наголосити, що в цьому році, як ніколи, на першому місці повинна бути диктатура технології вирощування.

Із сортів ярої пшениці селекції Інституту рослинництва ім В.Я. Юр’єва зверніть увагу на тверду пшеницю (Нащадок, Спадщина, Харківська 39 та Чадо), яка має завжди підвищений попит та значно вищу ціну порівняно з м’якою.

Звертаю Вашу увагу на таку культуру, як тритикале яре, яка може вирощуватись по гірших попередниках. Зерно має дуже високі хлібопекарні властивості та харчову цінність: вміст білка 13,5-15,0 %, ІДК 50-65 од. В сумішах з борошном пшениці V-VI класів покращу є її хлібопекарні властивості.

Серед сортів ячменю ярого рекомендуємо звернути увагу на такий безостий сорт, як Модерн, що більш стійкий до посушливих умов.

Інститут також є оригінатором досить економічно ефективних для господарників сортів пізніх культур, які з урахуванням наявних запасів вологи, дають надію на отримання високих врожаїв.

На слайді наведені приклади щодо рівня урожайності польових культур, селекції інституту, отримані у 2012 році у Харківській та інших областях України.