Семінар з питань ведення селекційно-племінної роботи та поліпшення відтворення великої рогатої худоби