Державна фінансова підтримка галузі тваринництва у 2018 році

 

№ з/п

Назва програми

Об’єкти дотування

Суб’єкти дотування

Перелік документів для отримання дотації

Організація (установа), яка приймає документи

Терміни подання документів

 та розмір дотації

Контактна особа Департаменту, телефон

1.

Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, сперми та ембріонів

Племінні телиці, нетелі та корови, племінні свинки та кнурці, племінні вівцематки, барани та ярки, ідентифікована сперма та ембріони великої рогатої худоби

Юридичні особи

1. Заявка1;

2. довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів;

3. довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;

4. копії відповідних платіжних документів;

5. акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором;

6. копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг);

7. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

8. копії сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

9. довідка про плідну пересадку ембріонів – для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби;

10. відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів’я – для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

11. письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я.

 

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що були ввезені у режимі імпорту, суб’єкти господарювання додатково подають:

1. копію відповідного контракту;

2. копію рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

3. копію митної декларації.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Протягом року

до 5 листопада п.р.

 

До 50 відсотків вартості (без ПДВ), але не більш як:

 

племінні телиці, нетелі, корови –
24,0 тис. грн./гол.;

 

племінні свинки та кнурці –

5,0 тис. грн./гол.;

 

племінні вівцематки, барани, ярки – 4,0 тис. грн./гол.;

 

ідентифікована сперма –

100 грн./доза;

 

ембріони ВРХ – 500 грн./шт

Начальник відділу тваринництва та селекційно-племінної роботи:

 Масюк Олександр Володимирович

(057) 705-21-76

2.

Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції

Тваринницькі ферми і комплекси для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльні зали, підприємства з переробки сільськогоспо-дарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у тому числі обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією

Юридичні особи

1. Заявка2;

2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

3. довідка про відкриття поточного рахунка, видана банком;

4. копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

5. типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);

6. довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

7. копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби – для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці, доїльних залів.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

До 5 липня

До 5 жовтня

До 5 грудня

 

Для об’єктів вартістю до

500 млн. грн. (без ПДВ) – 30% вартості;

 

для об’єктів з вартістю більш як 500 млн. грн. (без ПДВ) – 30% від

500 млн. грн.;

 

для об’єктів, які створюють 500 і більше робочих місць, незалежно від їх вартості (без ПДВ) – 30% вартості

Начальник відділу тваринництва та селекційно-племінної роботи:

 Масюк Олександр Володимирович

(057) 705-21-76

3.

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності

Наявні на

01 січня п.р. ідентифіковані корови

Юридичні особи

1. Заявка3;

2. довідка про відкриття поточного рахунка, видану банком;

3. копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня та 1 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби;

4. довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

До 01 травня п.р.

 

750,0 грн./гол.

Начальник відділу тваринництва та селекційно-племінної роботи:

 Масюк Олександр Володимирович

(057) 705-21-76

Наявні на

01 липня п.р. ідентифіковані корови

До 01 жовтня п.р.

 

750,0 грн./гол.

4.

Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби

Молодняк ВРХ віком від 4 до 13 місяців

Фізичні особи

1. Копії паспортів великої рогатої худоби (у разі утримання 10 і більше голів молодняка – витяг з Єдиного державного реєстру тварин);

2. копія паспорта громадянина України;

3. копія ідентифікаційного коду;

4. копія довідки або договору про відкриття рахунка в банку.

Орган місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада або ОТГ)

за місцем реєстрації молодняку ВРХ

Протягом бюджетного року

до 1 травня,

до 1 вересня та

до 1 грудня

поточного року

 

До 2,5 тис. грн./гол.

Начальник відділу тваринництва та селекційно-племінної роботи:

 Масюк Олександр Володимирович

(057) 705-21-76

5.

Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях вівчарство, козівництво, бджільництв, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура

Нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитом, обсяг якого не перевищує

100 млн. грн.

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці

1. Заявка5;

2. копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів для покриття виробничих витрат та середньострокові і довгострокові кредити для покриття витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура;

3. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4. довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів;

5. згода щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком – резидентом України

Банк – резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, з яким укладено кредитний договір

Щомісяця

 

1,5 облікової ставки Національного банку, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 відсоткових пункти

6.

Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів

Фактично понесені витрати на будівництво та/або реконструкцію об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів строком до п’яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об’єкт

Юридичні особи, фізичні особи-підприємці

1. Заявка6;

2. документи, що підтверджують використання кредитних коштів для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії);

3. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

4. довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів;

5. згода щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком – резидентом України

Банк – резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва, з яким укладено кредитний договір

Щомісяця

 

25% фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів згідно з кредитним договором

 

Державна фінансова підтримка галузі рослинництва у 2018 році

 

Назва програми

Об’єкти дотування

       Суб’єкти

      дотування

Перелік документів для отримання дотації

Організація (установа), яка приймає документи

Терміни подання документів

 та розмір дотації

Контактна особа Департаменту, телефон

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане 

 

 

 

 

 

 

 

(постанова КМУ
від 07.02.2018 №106 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств)

 

Вартість насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане

Фермерське господарство

 

1. Заявка;

2. Копія статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства;

3. Документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;

4. Копія фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;

5. Довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів;

6. Згода одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані;

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

7. Копія сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

8. Копія сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

9. Копія платіжного доручення про оплату за насіння;

10. Копія накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

11. Копія Акт про висів придбаного насіння (за формою, затвердженою Мінагрополітики).

 

Банк — резидент України, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва:

— Приватбанк;

— Ощадбанк;

— Укрексімбанк;

— Укргазбанк.

 

Двічі на рік:

— до 1 червня;

— до 1 листопада

 

(80% вартості насіння (без ПДВ), але не більше 30 тис.грн на одне господарство)

Головний спеціаліст відділу

 землеробства, насінництва, інженерно – технічної роботи та охорони праці управління виробництва сільськогосподарської продукції

Смик

Аліна Олександрівна

 (057) 705-48-61

2.

Часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва для сільськогосподарських товаровиробників

 

ПОСТАНОВА КМУ_№ 130 _01.03.2017 (із змінами_2018 р)

 

 

та фермерських господарств

 

постанова КМУ від 07.02.2018 №106

 

Вартість сільськогосподар

ської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Оновлений Перелік техніки та обладнання 22.11.18

Сільсько

господарські товаро

виробники та фермерські господарства

1. Заявка для отримання фінансової підтримки: 

Форма 1 – для сільгосптоваровиробників, 

Форма 2 – для фермерськи господарств;

2. Копію платіжного доручення.

3. Акт приймання – передачі техніки та обладнання.

4. Свідотство про реєстрацію транспортного засобу та\або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

5. Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів.

6. Копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства. (Для фермерських господарств)

Банк –

резидент України, що підписав з Мінагро

політики Меморандум про загальні засади співробіт

ництва:

– Приватбанк;

– Ощадбанк;

– Укрексімбанк;

– Укргазбанк.

 

До 5 грудня поточного року.

Для фермерських господарств компенсація у розмірі 40% вартості придбаної техніки та обладнання без ПДФ,

для сільськогосподарських товаровиробників  25%.

Головний спеціаліст відділу

 землеробства, насінництва, інженерно – технічної роботи та охорони праці управління виробництва сільськогосподарської продукції

Денисов

Денис Валерійович

 (057) 705-21-68

3.

Урядова програма розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства

 Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року №587 (зі змінами)

Вартість садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю

Суб’єкти господарю

вання

1) один раз на рік:

1. Документи, що посвідчують право на користування земельною ділянкою;

2. Проектну документацію на створення: виноградників столових сортів; плодово-ягідних насаджень;  хмільників. У випадку закладення виноградників технічних сортів – затверджену Мінагрополітики проектну документацію на їх створення; (нормативи             № 151 від 20.03.2018 )

Додаток 1-нормативи і форми

Додаток 2-перелік техніки

Додаток 3-заява

Наказ 151 від 20.03.2018-1

 

3. Довідку про банківські реквізити;

2) до 20 червня та
20 листопада:

4Заява про компенсацію; акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою (підтвердні бухгалтерські документи про оплату/ придбання/ оприбуткування посадкового матеріалу);

5. Реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів;

6. Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України

та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

7. Сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, для ввезеного на митну територію України – фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

 

Мінагро

політики

та Районні комісії

Один раз на рік:             до 20 червня  та

20 листопада (80 % витрат без ПДФ)

Головний спеціаліст відділу

 землеробства, насінництва, інженерно – технічної роботи та охорони праці управління виробництва сільськогосподарської продукції

Колмик Юрій Володимирович

 (057) 705-48-61

 

 

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів у 2018 році

№ з/п

Назва програми

Об’єкти дотування

Суб’єкти дотування

Перелік документів для отримання дотації

Організація (установа), яка приймає документи

Терміни подання документів

 та розмір дотації

Контактна особа Департаменту, телефон

1.

Фінансова

підтримка

заходів в агропромисло-

вому комплексі шляхом

здешевлення

кредитів

(компенсація відсоткових ставок за залученими кредитами)

 

 

постанова № 300 (зі змінами)

Короткострокові кредити, залучені для покриття виробничих витрат;

Середньострокові кредити, залучені для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення

Суб’єкти господарювання агропромислового розвитку: юридичні особи та фізичні особи-підприємці

1. заявка

2. Копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

3. Довідку про банківські реквізити позичальника;

4. Виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

5. Довідку – розрахунок, видану банком, про прогнозовану суму відсотків,  що буде нарахована позичальнику за користування кредитом по 31.12.2018;

6. Копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки;

7. Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

8. Довідку про відсутність справи про банкрутство (це інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка отримується за он-лайн запитом на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції);

9. Для підтвердження цільового використання кредитних коштів позичальники також подають: копії документів про оплату товарів, робіт, послуг,  рахунків-фактур, договорів, прибутково-видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт.

Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

Приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, розпочинається у день оприлюднення оголошення про Порядок і умови проведення конкурсу-2018

 

 

 

(у 2018 році – з 15 травня)

 Останній день подачі документів – 27 листопада 2018 року.

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансування програм АПК:

Сенюшкіна Ольга Миколаївна

(057) 705-21-78

 

 

Державна фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

№ з/п

Назва

програми

Об’єкти

дотування

Суб’єкти

дотування

Перелік

документів для отримання

дотації

Організація (установа), яка приймає

документи

Терміни

подання

документів

 та розмір

дотації

Контактна

особа

Департаменту,

телефон

 

Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

 

порядок

 

надані

дорадчі

послуги

сільськогосподарські дорадчі служби, пов’язані з наданням дорадчих послуг

 

1. заява

2. копії таких підтвердних документів:

— сертифікат на право надання дорадчих послуг;

— договор про надання дорадчих послуг;

— акт про надання дорадчих послуг;

— документ, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданих дорадчих послуг і компенсацією.

 

державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписав із Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва

Заявки на отримання компенсації приймаються державними банками до 01 листопада поточного року.

 

Компенсація надається у розмірі 90 відсотків вартості (без врахування податку на додану вартість), але не більше ніж 10 000 гривень на одного замовника протягом бюджетного року.

Начальник

відділу

розвитку

сільських

територій,

земельних

відносин та виставкової

діяльності

Сасін Болеслав Михайлович

(057) 705 01 60