У ННІ ТС Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Василенка відбувся ХІІІ Міжнародний форум «Молодь і сільськогосподарська техніка в ХХI столітті».

В рамках форуму на базі кафедри транспортних технологій і логістики працювали дві секції, модераторами яких виступили професор В. Войтов та доцент А. Кравцов.

Роботу секції «Колісні та гусеничні транспортні засоби та транспортні технології в АПК» розпочав професор О. Горяїнов з доповіддю на тему «Перспективи застосування імітаційних ділових ігор в начальному процесі спеціальності «Транспортні технології» (на прикладі «The Fresh Connection»)». З доповідями також виступили студентки 2 та 3 курсів спеціальності транспортні технології. Вони підготували доповіді на тему «Вибір зернозбирального та транспортного комплексу із використанням логістичного підходу», «Вибір раціональної системи перевезень сільськогосподарських культур на прикладі СТОВ «КОЛОС 2000», «Підвищення ефективності перевезень газованих напоїв рухомим складом ТОВ «ПК Альянс».

В роботі секції «Використання паливо-мастильних матеріалів в умовах заощадження енергетичних ресурсів» студенти 4 курсу підготували доповіді на теми «Вплив мастильних матерілів на зносостійкість трібосистем», «Аналіз використання нетрадиційних мастильних матеріалів», «Требования к моторным маслам для использования в двухтактных двигателях» і «Рослинні олії в якості мастильних матеріалів».

(За інформацією сайту ХНТУСГ)