Яким видався 2013 рік для агропромислового комплексу Коломацького району, газеті «Коломацький край» розповіла начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Ольга Леващук.

— Хвилювання і тривог було доволі. Однак, наші аграрії навчилися працювати і досягати високих урожаїв за будь-яких умов. Трудівники села, керівники та фахівці сільськогосподарських структур усіх форм власності, переробники, фермери, приватні підприємці доклали немало зусиль для того, щоб закріпити позитивні тенденції його розвитку. Використання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, високоефективна потужна техніка, інтенсивні технології — все це забезпечило товаровиробникам прогнозований позитивний результат.

Наведу кілька прикладів і порівнянь. Галузь рослинництва в агропромисловому комплексі району є основною в забезпеченні населення продуктами харчування, тваринництва — кормами, переробної промисловості — сировиною. Зернове господарство є стратегічною та найбільш ефективною галуззю в рослинництві. Інтенсифікація розвитку зернового господарства та збільшення обсягів виробництва зерна досягається завдяки таким основним чинникам, як удосконалення землекористування, структури посівів, системи обробітку ґрунту, внесення мінеральних добрив і проведення хімічної меліорації ґрунтів, захисту рослин, розвиток насінництва, підвищення якості зерна, науково-методичне забезпечення, розвиток ринку зерна, а також дотримання сівозмін.

У сучасному землеробстві району нараховується 25058 га сільгоспугідь, з них 22045 тис. га (88% від загальної площі ) — ріллі.

Виходячи з науково обґрунтованих рекомендацій, посівні площі зернових культур мають становити близько 11 тисяч гектар, у 2013 році посів зернових склав 14318 га , що становить 130 %, в т. ч.: озимої пшениці не менше ніж 45% зернового клину, а саме біля 5 тисяч гектар, під урожай 2013 року восени 2012 року було посіяно 5,05 тис. га озимих культур.

У 2010-2015 роки і на період до 2020 року планувалося в польових сівозмінах розмістити зернові культури на 50 % посівних площ, в 2013 році зерновими культурами було засіяно 65 % посівних площ.

Виробництво ранніх зернових у 2013 році складає 37426,7 тонн зерна при середній урожайності 42,9 ц/га, це найвищий показник за 10 років.

— Ольго Вікторівно, якщо літо, скажемо, було вдалим для збирання урожаю, то нинішня осінь виявилась аж занадто примхливою. Як вдається аграріям району зробити надійний заділ під урожай-2014?

— Для того, щоб зберегти досягнуте та отримати ще кращий результат, під урожай 2014 року господарствами району посіяно озимих культур на загальній площі 3544 га, в тому числі озимої пшениці — 3524 га, озимого ячменю – 20 га.

Крім того, господарствами всіх форм власності виконано оранку зябу на площі 15685 га під майбутній урожай ярих та технічних культур.