З нагоди Дня науки у ХДЗВА відбулася науково-практична конференція, присвячена результатам наукової діяльності вчених ВНЗ за 2012-2013 навчальний рік.

Сьогодні колектив науково-педагогічних працівників академії представлений 253 науковцями, з яких 30 докторів наук та 146 кандидатів наук. У 2012-2013 році у ХДЗВА видано 6 томів фахових видань, чотири збірники наукових праць студентів і магістрів, опубліковано понад 1000 наукових і навчально-методичних робіт. Науково-педагогічним складом співробітників написано 10 монографій, 23 підручники і навчальних посібники.

Науковцями вишу подано 23 заявки на винаходи й отримано 18 патентів. Зараз у академії навчається 52 аспіранти з 14 спеціальностей.

У 2012 році академія була нагороджена Відзнакою МОН «Лідер національної системи рейтингового оцінювання ВНЗ України».

Конференція та її пленарне засідання викликало зацікавленість як у викладачів, так і у студентів, особливо старших курсів. В актовій залі вільних місць не було.

Молоді науковці, які цього року успішно захистили кандидатські дисертації, отримали почесні грамоти.

(За матеріалами газети «Вісті Дергачівщини»)