Досить часто в людських долях вирішальна роль належить життєвим обставинам. Тож головне — мудро скористатися ними, щоб потім не жалкувати про свій вибір.

Андрій Іванович Клиша знайшов себе у сільському господарстві, став визнаним науковцем у галузі насінництва і технології вирощування зернових і зернобобових культур. Він не помилився з визначенням свого майбутнього і досяг значних професійних вершин.

Народився герой розповіді 80 років тому в мальовничому селі Гінці Лубенського району на Полтавщині. Дитинство припало на воєнне лихоліття. В перші тижні війни загинув батько, залишивши дружину з двома дітьми. За 8 кілометрів Андрій ходив до школи, а після закінчення семирічки вступив до Хомутецького зооветеринарного технікуму, що в Миргородському районі.

Потім доля закинула молодого фахівця до Криму. Тут у складі винищувального Керченського двічі Червонопрапорного авіаполку Чорноморського флоту А. Клиша проходив строкову службу старшим механіком. Армія загартовувала його, а чудова неповторна кримська природа надихнула на остаточний вибір професії. Він став студентом Кримського сільськогосподарського інституту ім. М. Калініна, і в 1962 році отримав диплом за спеціальністю «Агрономія». Потім десять років працював науковим співробітником: спочатку Кримської, а згодом Синельниковської дослідних станцій.

У 1971 році його наукові дослідження стали основою кандидатської дисертації на тему: «Біологічні особливості, продуктивність і перспективи селекції зимуючого кормового гороху в Степу Кримської і Дніпропетровської областей», яку він успішно захистив у спеціалізованій вченій раді УНДІ рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва.

Із того часу А. І. Клиша працює на Красноградській дослідній станції (тепер ДП ДГ «Красноградське»). Починав зі старшого наукового співробітника, а з 2005 року йому було присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «Селекція рослин». Тут він написав докторську дисертацію, яку успішно захистив у 1993 році в спеціалізованій вченій раді Інституту кукурудзи. Вона стала результатом досліджень основ селекції зернобобових культур для степової зони України.

Уже два десятиріччя Андрій Іванович є членом спеціалізованої вченої ради при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Бере активну участь у роботі координаційних рад із наукового забезпечення аграрної галузі Харківської і Дніпропетровської областей — відповідно до вирощування зернобобових культур, виробництва харчового і кормового білків.

Науковий здобуток доктора сільськогосподарських наук А. Клиші — майже 100 публікацій. Він є автором 15 свідоцтв на сорти зернобобових культур, зокрема чини, сочевиці, квасолі, гороху, вики ярової та нуту. Учений постійно працює не лише над оновленням, а й над збереженням сортів бобових, які культивувалися ще в 30-40 роки минулого століття.

Як творча неординарна особистість, займається створенням нового вихідного селекційного матеріалу зернобобових культур із підвищеними адаптивними властивостями, активно керує виробничою практикою студентів-агрономів ХНАУ ім. В. В. Докучаєва та консультує їх під час написання дипломних робіт.

Андрій Іванович за тривалий період наукової роботи особисто підготував п’ять кандидатів наук, які успішно трудяться на кафедрах сільськогосподарських вишів. У ДП ДГ «Красноградське», з яким пов’язано 42 роки життя вченого, працює його учень і послідовник, кандидат наук Олексій Кулинич.

Доктор сільськогосподарських наук, професор Андрій Клиша понад піввіку віддав науці. Він і зараз активно проводить дослідження, які обов’язково поповнять скарбницю авторських свідоцтв на нові сорти зернобобових культур. Хочеться побажати шановному ювілярові міцного здоров’я й успіхів у всіх справах. Хай кожен день приносить йому нові відкриття та задоволення від результатів своєї діяльності. Бо за зимою обов’язково прийде весна й покличе вченого-аграрія в поле. Незважаючи на всі свої заслуги і звання, він все одно залишився в душі хліборобом, людиною від землі, яка назавжди стала його долею.

(Газета «Вісті Красноградщини»)