Сільгосппідприємства Первомайського району

 

 

 

 

№ з/п

Назва

господарства

Юридична

адреса

ПІБ

Електронна адреса

Телефон

1

СТОВ АФ

“Україна

нова”

64150,

Первомайський

район,

с.Закунтнівка

Тарасенко Микола Володими

рович

ntarasen

ko@

agro

generation.

com

(057)752-29-52

(057)714-41-97

2

СТОВ

“Ржавчик”

64135,

Первомайський

район,

с. Ржавчик, вул. Центральна

Підлубний Андрій Володими

рович

topfar@ya.ru

95-2-43 

95-2-35  

95-2-25 факс

3

ТОВ

“Орілька

латінвест”

64133,

Первомайський

район, с.Верхня  Орілька, вул. Центральна,73

Божко Володимир Миколайович

hchukh

lataia@

agro

prosperis.

com

706-48-22

4

СТОВ “Овена”

64142,

Первомайський

район,

с. Одрадове,

вул.

Центральна,30

Черниш Руслан Олексан

дрович

chernysh_

ruslan

@mail.ua

3-34-21 факс

5

ТОВ АФ

“Киселі”

64121,

Первомайський

район,

с.Киселі,

вул. Перемоги

Степанов

Ігор Васильович

kiseli@i.ua

 

6

ТОВ 

“Агро Юа”

64113,

Первомайський

район,

с.Троицьке, вул. Гуторова, 17

Овчаренко Андрій Олексан

дрович

bolshevik7

@mail.ru

3-35-31, 

91-2-10

7

ТОВ

“Добрий

господар”

64144,

Первомайський

район,

с. Картамиш,

вул. Центральна,

1

Ваткін Юрій Анатолі

йович

dgospodar

@mail.ru

93-2-32

8

ТОВ

“Супіна  Агро”

64143,

Первомайський

район,

с. Михайлівка

Заскалкіна Оксана  Михайлівна

yasvyry

dova@

agro

prosperis.

com

(05745) 6-36-41, (05745) 6-36-69

9

СТОВ

“Дмитровка”

64130,

Первомайський

район,

с. Дмитровка,

вул.

Центральна

Стрижак Валерій Валенти

нович

dmitrovka

.vv@

mail.ru

 

10

ТОВ Агроком”

64143,

Первомайський

район, с. Берека,

вул. Корнєва,

179

Харьковий Володимир Богданович

goncha

ruk-60@

mail.ru

 

11

ПРАТ

“Краснопав

ліський

КХП”

64620,

Лозівський район,

с.

Краснопавлівка

Дейко Олександр Анатолі

йович

s.lysenko@

kernel.ua

 

12

ПСП

“Добробут”

64131,

Первомайський

район,

с. Грушино, вул. Первомайська,

101

Грущенко Олена Михайлівна

pspdobro

but@

yandex.ua

3-16-11,                          3-16-12 факс

13

ПП «Титан»

64132,

Первомайський

район,

с.Красное, вул. Копцова,9

Тарасенко Володимир Аскольдович

koneha@

mail.ru,

pptitan@

meta.ua

3-30-94 факс

14

ТОВ

“Агро голден”

м.

Днепропетровськ

Палканов Олександр Іванович

kharkov@

ksgagro.com

 

15

ТОВ АФ

“Пісчанська”

м.Красноград

Юрков Михайло Степанович

 bun4enko@

peschan

skaya.

com.ua

719-10-28

16

ТОВ

“КВАДРО”

64100,

м.

Первомайський

вул. Залізнична,

76

Гринько Олег Юрійович

 kvadro2014

@mail.ru

 

17

ВКФ “ТАЇР”

м. Харків

Савченко Анатолій Олексан

дрович

 Tair-ooo@i.ua

(057)- 370-08-01

18

ПСП

“Орельське”

64133,

Первомайський

район,

с. Верхня

Орілька

Колодяжний Сергій Вікторович

 210867@

ukr.net

 

19

ПСП

«Стабіль

ність»

64123,

Первомайський

район,

с. Слобідське,

вул. Студентська,

48а

Полуектова Ольга

Петрівна

   

20

ПСП «Степок»

64142,

Первомайський

район,

с.Одрадове,

вул. Гагарина,

13

Косенко

Сергій Віталійович

   

21

ПП

«Хлібороб-

Л»

64152,

Первомайський

район,

с. Шульське, вул. Центральна,36

Бубнікович Володимир Олексан

дрович

hliborob-l@

ukr.net

 

22

ПП

«Перше

Травня»

Первомайський

район,

с. Миронівка

Смолянінов Анатолій Павлович

 

05762-

3-06-10

23

ПП

«Сардур»

64140,

Первомайський

район,

с. Суданка вул. Ювілейна, 35

Саркісян

Ара Арарович

sardur.sad

@mail.ru

 

24

ПП

«Антар 2»

64132,

Первомайський

район, с. Червоне, вул.Харківська,

5

Заночкін Андрій Васильович

antar-2@ukr.net

 

25

ФГ

«Київська

Русь» 

64132,

Первомайський

район,

с.Красное, вул. Конторська

Брагиштян Ірина

Володи

мирівна

salenza@

mail.ru

 

26

ФГ

«Татарен

кової

Н.Д.»

64132,

Первомайський

район,

с.Красное, вул. Конторська

Татарен

кова

Ніна Дмитрівна

pl_helen@

mail.ru

 

27

ФГ

«Умріхіна

Ю.М.»

64111,

Первомайський

район, с. Комсомольське,

вул. Польова,

50

Умріхін

Юрій

Микола

йович

sfg_umrihin

@mail.ru

 

28

ФГ «Щербини»

64111,

Первомайський

район, с. Комсомольське,

вул. Восточная,

10

Щербина Володимир Єгорович

20-mok@

ukr.net

 

29

ФГ Матрица»

64111

Первомайський

район,

с.Трійчате,

Харківська, 1б

Салій Володимир Іванович

   

30

ФГ «Алас»

64110

Первомайський

район,

с. Берека, вул.Корнєва,31

Меняшова Людмила Вікторівна

fgalas@

mail.ru

 

31

ФГ

«Кобелєва

Р.А.»

64110

Первомайський

район,

с. Берека, вул.

Хуторянська,36

Кобелєв Роман Анатолі

йович

0632242100@

mail.ru

 

32

ТОВ АФГ

«Урожай»

64134

Первомайський

район,

с. Миронівка,

вул. Молодіжна,

7

Моісеєв Сергій Степано

вич

urozhai2012

@ukr.net

 

33

ФГ

«Росток М»

64120,

Первомайський

район, с. Верхній Бишкин, вул. Октябрська,15

Мальцев

Ігор

Олексі

йович

rostok_sv@

mail.ru

 

34

ФГ «Агрос»

64130

Первомайський

район,

с. Дмитрівка, вул.Центральна,

83

Удовідченко  Віктор Іванович

   

35

ФГ «Ганна»

64135,

Первомайський

район,

с.Ржавчик вул. Центральна,25

Чумак

Сергій Микола

йович

sfgganna@

e-mail.ua

 

36

ФГ «Наталія»

64135

Первомайський

район,

с.Ржавчик,  вул. Садова,36

Маковоз Василь Васильович

   

37

ФГ «Шанс»

64110,

Первомайський

район,

с.Берека вул.

Старо

оскольська,46

Мясников Павло Михайлович

fgshans@

mail.ru

 

38

ФГ

«Калинове – 7»

64130, Первомайський район, с. Дмитровка, вул. Центральна,1

Приходько Микола Олексі

йович

nik.prihodko@

gmail.com

 

39

ФГ

“Михайлова”

64135, Первомайський район, с. Ржавчик, вул. Академіка Корольова, 179

Михайлов Олександр Анатолі

йович

mihaylov5959@

mail.ru